Minska klyftorna med progressiv skatt på vinst från aktier och värdepapper


Skatten på aktier och värdepapper borde vara progressiv. Det föreslår Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson på DN Debatt idag. Vänsterpartiet kommer att lyfta förslaget i budgetförhandlingarna med regeringen.

De rikaste blir allt rikare och de blir det på inkomster från sitt kapital, det vill säga på att redan vara rika. Samtidigt blir de som har det ekonomiskt kärvt allt fler. Under en lång tid har den ekonomiska ojämlikheten ökat i Sverige. Det har skett under såväl socialdemokratiskt som borgerligt ledda regeringar.

En av Vänsterpartiets viktigaste frågor är att säkra finansieringen av vår gemensamma välfärd. Vi har presenterat förslag på en ny utformning av förmögenhetsskatt, en ny arvs- och gåvoskatt, mer progressiv fastighetsskatt och inkomstskatt. Hittills har regeringen i huvudsak varit kallsinnig till sådana reformer trots att de ofta talar om vikten av ekonomisk jämlikhet. Nu tar vi nästa steg och föreslår en progressiv kapitalbeskattning. Vi lyfter kravet i budgetförhandlingarna med regeringen.

Eftersom det blir allt tydligare att kapitalinkomsterna spelar så stor roll för den skeva inkomstfördelningen i vårt land bör kapitalbeskattningen bli mer progressiv. Vi föreslår en höjning av skatten på kapitalvinst från värdepappersförsäljning och aktieutdelningar med 2, 4, 6 respektive 10 procentenheter vid inkomstgränserna 75 000, 150 000, 300 000 och 1 miljon kronor. Höjningen beräknas öka statens inkomster från kapitalskatten med ca 4,3 miljarder år 2018.

Läs hela artikeln här

4 kommentarer till “Minska klyftorna med progressiv skatt på vinst från aktier och värdepapper”

 1. Nordatlantiska terrororganisationen

  SÅ ska det låta! Det är bra att V vågar pressa dessa sossar som inte verkar ha varken ideologi eller ryggrad.

 2. Pål Limås

  Äntligen ett seriöst försök att minska klyftorna idetta land

 3. En som förstår sambanden

  Ta bort 3:12! Då kan småföretagen investera, anställa fler och därigenom öka skatteintäkterna för att finansiera välfärden.

 4. Magnus Lundgren

  I grunden rätt tänkt. Själv har jag funderat på om man inte borde försöka helt ta bort skillnaden på inkomst av kapital och arbete, och att allt då får progressiv beskattning. Är det något som ni övervägt och om så vilka för- och nackdelar ser ni med ett sådant system?