• Hem
  • Miljardstöd ska...
Pressmeddelanden

Miljardstöd ska göra idrotten jämlik

Alla barn och ungdomar ska ha tillgång till bra idrottsanläggningar oavsett vilken kommun de bor i. Idag avgör istället bostadsort, kön och bakgrund samt föräldrarnas inkomst, hur mycket barn föreningsidrottar. Därför vill Vänsterpartiet införa ett statligt miljardstöd för idrottsanläggningar.

– I välmående kommuner idrottar unga mest, medan färre gör det i landsbygdskommuner med mindre pengar. Den utvecklingen vill vi ändra på. Du ska kunna gå och simma eller spela basket oavsett om du bor i Danderyd eller Storfors, säger Jonas Sjöstedt.

Stödet ska:

•anslås under en begränsad tidsperiod och ge kommuner ekonomiskt stöd att investera i och/eller renovera idrottsanläggningar som motsvarar behovet i den enskilda kommunen.
•lämnas till kommuner som har brist på idrottsanläggningar och/eller har idrottsanläggningar med stora renoveringsbehov.
•gå till idrottsanläggningar som används av barn- och ungdomsidrotten.
•syfta till att kommuner ges möjlighet att bygga, äga och driva idrottsanläggningar i egen regi, eller tillsammans med idrottsrörelsens organisationer. Därmed minskar kommunernas behov av att hyra idrottsanläggningar av privata företag, vilket förekommer i flera kommuner idag.
•kunna sökas av de aktörer som bygger, äger och driver idrottsanläggningar, såväl kommuner som idrottsrörelsens organisationer. Privata företag bör inte kunna ansöka om stödet.
•uppgå till 20 procent av investerings- eller upprustningskostnaden.
•utbetalas för investering under förutsättning att kommunen upplåter mark med rabatterad tomträttsavgäld för att få ner kostnaderna för nybyggnation.

– Alla barn ska få känna glädjen i att simma i badhuset eller spela innebandy i idrottshallen. Det ska inte vara som idag, att ungas möjligheter att träna avgörs av var de bor. Med det här förslaget minskar vi klyftan mellan barn och ungas förutsättningar att hålla på med idrott i våra kommuner runt om i landet, säger Jonas Sjöstedt.