• Hem
  • Mia Sydow Mölle...
Pressmeddelanden

Mia Sydow Mölleby ny gruppledare i Vänsterpartiet

Idag valdes Mia Sydow Mölleby till ny gruppledare för Vänsterpartiets riksdagsgrupp. Mia Sydow Mölleby, 55 år, representerar Örebro län och är invald för en andra mandatperiod. Hon är ledamot i konstitutionsutskottet och sitter både i Vänsterpartiets partistyrelse och verkställande utskott.
–   Det är en ära att få leda arbetet i Vänsterpartiets riksdagsgrupp, inte minst i det allvarliga politiska läge som är. När andra partier vill ha sänkta löner och höjda hyror så lägger vi tydliga förslag för att göra välfärden och samhället starkare. 

Till vice gruppledare valdes Maj Karlsson, från Göteborg, som är Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson.
Avgående gruppledare Hans Linde fortsätter sitt uppdrag som utrikespolitisk talesperson i Vänsterpartiet.

För mer information:

Mia Sydow Mölleby
070-633 71 89

Vänsterpartiets presstjänst:
070-620 00 64