• Hem
  • Martina Skrak v...
Nyheter

Martina Skrak vinnare av Svenska Jämställdhetspriset

Malmö stad är (tillsammans med Norra skogsägarna) vinnare av priset och i juryns motivering lyfts Vänsterpartiets Martina Skrak, kommunalråd i Malmö, fram som drivande bakom arbetet.  

– Ja, det är fantastiskt roligt! Nomineringen är en ära som jag delar med alla de fantastiska kämpar som arbetar för mer feminism i Malmö. Det finns en stark viktig feministisk rörelse i Malmö.
Martina Skrak är nominerad för det arbete som hon drivit igenom i Malmö stad. Hon var jämställdhetskommunalråd i Malmö fram till i våras då Vänsterpartiet valde att lämna efter att Socialdemokraterna och Miljöpartiet ställt ett ultimatum om nedskärningar i välfärden, något Vänsterpartiet inte ville ställa stig bakom.

– Nedskärningar på välfärden slår också hårt ur ett feministiskt perspektiv. Det innebär att det blir kvinnor som får stressa mer, får färre kollegor och som tvingas göra mer obetalt arbete. Vårt jämställdhetsarbete visar att det går att förändra samhället. Bland annat genom en lönehöjning på 1000kr i månaden i lågbetalda kvinnodominerade yrken, genom genuspedagogik i förskola och skola och stöd till våldsutsatta papperslösa kvinnor. Nästan alla pratar om jämställdhet – men det gäller att gå från ord till handling! säger Martina Skrak.

Listan över jämställdhetsreformer som genomförts i Malmö kan göras lång. Bland annat med ökat stöd till kvinnojourerna, genusmedvetenhet på fritidsgårdar, en mer jämställd biståndsbedömning eftersom det framkom att män beviljades färre insatser för att det förväntades att det fanns kvinnor som anhörigvårdare. Men också en ökad styrning och fokus på jämställdhet i hela kommunen. Men med nytt styre i Malmö har jämställdhetsberedningens budget halverats. Hur kommer detta påverka jämställdhetsarbetet?

– Det går inte att tro att jämställdhet händer av sig själv, när makt utmanas krävs att det finns de som ligger på och kräver saker och kräver förändring. Jämställhetsambitionerna har tonats ner sedan Vänsterpartiet inte längre har ansvar för frågorna. Det gör skillnad vem som sitter vid makten, säger Martin Skrak.

Martina säger att hon kommer fortsätta kämpa för frågor som rör klass och kön. Hon lyfter bland annat fram hur viktig den utomparlamentariska rörelsen är för ett fungerande jämställdhetsarbete.

– Det viktigaste av allt är att vi organiserar oss för kvinnors rättigheter. Sen kan det vara i fackförbundet, i föräldraföreningen eller i ett feministiskt nätverk. Utan stödet från den utomparlamentariska rörelsen händer heller inget i parlamenten. Om jag fått fortsätta som jämställdhetskommunalråd är just ökat stöd till den feministiska rörelsen en av de saker jag velat prioritera tillsammans med fler satsningar på jämställda löner och ett förebyggande arbete gällande sexuellt våld.

Om
Martina Skrak, 35 år från Malmö
Gör: är fram till mars föräldraledig från uppdraget som kommunalråd för Vänsterpartiet MalmöÄr: en av finalisterna till svenska jämställdhetspriset som delas ut i Malmö på jämställdhetsdagarna den 27-28 januari 2016.
Läs mer om jämställdhetsdagarna och juryns motivering här.