marknadsskolan

Barnen har 10 minuter på sig att äta lunch

Mitt barn som utreds för NPF får inte det stöd han behöver för att få lugn i skolan. Skolan hotar med att orosanmäla för att barnet agerar ut i skolan. De tjatar om att han ska följa regler, när de uppenbart inte ger honom det han behöver.

Vi har bett om egen resurs till honom, men skolan säger att det inte är bra för honom på grund av att han missar studietid då. Samtidigt säger de att de kan äska pengar för extra stöd om han får diagnos. Det är små lokaler med 32 elever i varje klass.

Det är väldigt trångt. Barnen har 10 minuter på sig att äta lunch, på grund av att matsalen är så liten att alla barn inte hinner komma in under lunchtid annars. De har en regel om att de yngsta barnen inte får prata *ALLS* när de äter, för att de ska hinna äta upp. Den här skolan har gått med över en miljon i överskott årligen från 2018 tills nu.

Anonym