marknadsskolan

Det finns ingen matsal

I en högstadie- och gymnasieskola finns det inga fysiska läroböcker utan allt är digitalt på grund av att det är billigare digitalt än fysiskt. Sedan finns det ingen matsal och idrottssal. Konsekvensen blir att eleverna äter onyttigt och att man får vara inne när det är dåligt väder på idrotten.

Elev, Östergötland