marknadsskolan

Rädsla för att skolan skulle få en dålig image

Skolan jag gick på under gymnasiet bytte rektor, och valde så att anställa någon som bara hade jobbat med marknadsföring och dylikt. Kvalitén försvann fort, det enda viktiga var hur skolan sågs från utsidan. Gick från att ha en erfaren rektor som kunde namnet på alla 300 elever till en som böjde sig för minsta klagomål från elever av rädsla för att skolan skulle få en dålig image

Elev, Västernorrland