marknadsskolan

Inte till för såna elever som hen

Jag skulle skola in en elev i behov av särskilt stöd på en friskola. Då sa rektorn till mig ”Men, du vet vår skola är egentligen inte till för såna elever som hen.” Med anspelning på att min elev var i behov av särskilt stöd, och att hen endast fått plats på friskolan på grund av syskonförtur.

Skolpersonal, Skåne