Fler bör få ta sig till Europa på lagliga vägar


Sex frågor till Malin Björk, som utsetts till Europaparlamentets rapportör för EU-kommissionens lagförslag om vidarebosättning av flyktingar som vill söka skydd i Europa.

Vad innebär det att vara rapportör?

– Det innebär att jag är huvudansvarig för att förhandla fram ett bra ställningstagande för Europaparlamentet när det gäller den här frågan. Som rapportör kan man påverka innehållet i ett lagförslag rätt mycket, även om jag ju förstås inte kan påverka hur parlamentet sedan röstar om förslaget. Europaparlamentet är tillsammans med medlemsstaternas regeringar de som lagstiftar om förslaget.

Hur känns det att ha utsetts till rapportör?

– Det känns som ett stort och viktigt ansvar, att vi i vänstern får möjlighet att påverka flyktingpolitiken i EU. Vänstern har ju länge drivit frågan om lagliga vägar och därför är vidarebosättning en nyckelfråga för oss.

Vad vill du att ditt förslag ska innehålla?

– Jag vill att EU ska bidra med resurser och möjligheter för fler medlemsländer att vara med i ett vidarebosättningsprogram. Vidarebosättning innebär att flyktingar som vill söka skydd i Europa ska kunna ingå ett mottagningsprogram och få en placering i ett EU-land, redan innan de kommit hit. På så sätt slipper de betala människosmugglare dyra pengar för en farlig flykt. Rent praktiskt vill jag att EU kopplas på i FN:s system för kvotflyktingar som redan finns på plats. De länder som tar emot flyktingar ska också få extra resurser för det. Det bör även vara ett flexibelt system som kan anpassas beroende på den rådande flyktingsituationen. Det är viktigt att så många flyktingar som möjligt ska kunna ta sig i Europa på ett lagligt och säkert sätt.

Vad tycker du om kommissionens förslag om vidarebosättning?

– Jag är väldigt besviken. Det här förslaget är en fortsättning av den skamliga EU Turkiet överenskommelsen där flyktingar skeppas runt och där EU anlitar tredje länder för agera gränsvakt. I kommissionens värld handlar vidarebosättning inte längre om att ge flyktingar skydd. Det handlar om gräns- och migrationskontroll. Det är ett förslag som urholkar internationell asylrätt och som för oss ännu längre bort från våra internationella och solidariska åtaganden.

Vad tror du om chanserna att få genomslag för din politik och kunna ändra kommissionens förslag i parlamentet?

– Det är för tidigt att säga. Jag ser ju hur ställningarna är och att politiken anpassas alltmer till nationalister och rasister. Jag inser att det kommer att bli svårt att matcha min ambitionsnivå när det gäller antalet flyktingar, flexibilitet och resurser. Samtidigt är det ett tillfälle att gå från ord till handling för alla EU-parlamentsledamöter som säger sig vilja ha lagliga vägar in i EU och som säger sig vara emot uppgörelsen mellan EU och Turkiet. Jag tänker samla alla krafter både inne och utanför parlamentet som står upp för en human flyktingpolitik. Tillsammans ska vi göra allt vi kan för att ändra innehållet i kommissionens förslag.

Vad krävs nu för att få igenom ett bra förslag?

– Det krävs en stark koalition i Europaparlamentet som står upp för ett genuint vidarebosättningssystem i linje med de program som hanteras av FN:s flyktingorgan UNHCR. Det krävs också att regeringarna från ett antal medlemsländer ryter till och kräver förändringar när texten ska förhandlas i Rådet, där representanter från alla medlemsländers regeringar ingår. Här förväntar jag mig att Sverige tar en stor roll. Med vårt mångåriga deltagande i FN:s vidarebosättningssystem borde det vara en självklarhet.

Läs mer om Vänsterpartiets asylpolitik
 

 

En kommentar till “Fler bör få ta sig till Europa på lagliga vägar”

 1. Svein Blikfeldt

  Jag bjuder dig på en kommentar. Jag är förstås för att behovet får styra när det är folk som har behov av att fly. Eller få annat stöd i ett svårt läge.

  Några kommentarer , hur har man rent praktiskt tänkt sig att göra lagliga vägar i ett land i exempelvis inbördeskrig. Hur ska folk kunna söka sig ifrån området utan pengar. Är det typ säkra områden under FN-bevakning som man ser för sig? är lite nyfiken på hur man tänker sig det.

  Den andra delen i detta tycker jag i grunden handlar om ekonomisk struktur i och utanför EU. Om vi börjar med de som finns inom EU. Där utsatta lever på våra gator utan ett socialt skydd. I exempelvis Sverige borde vi kunna avräkna det stöd denna grupp ska ha på det som betalas i avgift till EU direkt. Så att staten väljer att bruka sin egen regleringsmakt för att säkra utsatta inom unionen på ett bättre sätt. Jag saknar ord för vad en rättsstat kan gå med på av förtryck utan att själv aktivt agera och reglera läget.

  Det är viktig att hålla utsatta grupper från förtryck, det som borde angripas är de ekonomiska strukturer som tillåter att någon måste tigga för att klara sig i dagens Sverige. Att tillförsäkra ett ekonomisk grundskydd för tak och mat borde vara statens kärnuppgift. Är det så att vissa länder struntar i sin befolkning, bör avräkning på EU-avgiften ske på nationell nivå för att säkra dessa människor ett grundläggande skyddsnät i landet medan de är här.

  På liknade sätt tycker jag att det är den ekonomiska strukturen som ska angripas för de som flyr. där avräkning sker på avgiften till EU. Även avräkning på det stöd vissa länder får bör komma ifråga. så att det ekonomiska skydd styrs till de som bistår inom unionen.

  Det skulle vara kul att höra vad man avser att göra för att ändra i dessa strukturer. Men sist vad kul att partiet får fram en röst i dessa frågor. Det lär verkligen behövas. Kan bara önska lycka till som rapportör . Med vänliga hälsningar
  Svein Blikfeldt