• Hem
  • Locka fler till...
Pressmeddelanden

Locka fler till glesbygden med avskrivna CSN-lån

Vänsterpartiet vill i kommande budgetförhandlingar med regeringen lyfta möjligheten till studiemedelsavskrivningar för dem som väljer att bo och jobba i en glesbygdskommun.

Det handlar i första hand om 23 kommuner som i Landsbygdsutredningen beskrivs som kommuner med ”extra stora utmaningar” vad gäller befolkningsutveckling och tillgång till högskoleutbildad arbetskraft.

– Vi vill underlätta för människor att leva, arbeta och bo i glesbygdskommuner. Att gradvis skriva av studiemedel är ett sätt att göra det på, säger Jonas Sjöstedt. Med det här förslaget skulle det bli lättare att få tillgång till vårdpersonal, poliser och lärare i glesbygd.

Vänsterpartiet drev igenom att en parlamentarisk kommitté skulle tillsättas, med uppgift att lämna förslag på en sammanhållen politik för hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Det resulterade i landsbygdsutredningen som just har lämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

– Jag tycker att det är viktigt att omsätta landsbygdsutredningens slutsatser till konkret politik. Därför lyfter vi nu det här i budgetförhandlingarna med regeringen, säger Jonas Sjöstedt.

Förslaget om avskrivna studielån kom ursprungligen från Vänsterpartiet inspirerat av det norska systemet. Landsbygdskommittén valde att ställa sig bakom Vänsterpartiets förslag.