sida

Lobbyism

Många känner att politiken i EU befinner sig långt från vanligt folk och att de som ska representera väljarna lyssnar mer på storföretagens lobbyister. Vi i Vänsterpartiet håller med: det är därför vi kräver sänkta politikerlöner och hårdare reglering av lobbyisterna.

I EU skaffar sig de stora ekonomiska intressena inflytande genom att köpa sig in i de demokratiska strukturerna med hjälp av lobbyister. I kombination med att allt mer makt ges till experter och att öppenhet ofta saknas skadar detta inte bara tilltron till demokratin: det dessutom leder till sämre beslut.

Därför kräver Vänsterpartiet mer transparens och hårdare reglering av lobbyisternas verksamhet, och att EU-politikerna tvingas redovisa vilka de träffar och varför. Väljarna måste kunna lita på att de folkvalda lyssnar på dem, inte på de storföretagen och de superrikas köpta företrädare.

Läs även:
Malin Björk: Lobbyister inom EU hotar demokratin