• Hem
  • Låt mobilföreta...
Pressmeddelanden

Låt mobilföretagen betala för täckning i glesbygd

Vänsterpartiet föreslår att mobilföretagen ska vara med och betala för utbyggnaden av mobilnätet även på platser där det inte är kommersiellt lönsamt. Avgiften ska beräknas som en procentsats på omsättningen.
– Vi anser att det är rimligt att mobilföretagen, som tjänar väl på mobil telefoni i tättbefolkade delar av Sverige, också är med och betalar för att systemet ska fungera för alla människor och företag i vårt land, säger Jonas Sjöstedt, partiordförande Vänsterpartiet.

Den bristande mobiltäckningen i glesbygden är ett allt större problem. Lantbrukare, samer, skogsnäring, forskare och småföretagare har länge krävt satsningar på en utbyggnad. Istället monterar nu Telia ner den fasta telefonin på landsbygden trots att den digitala telefonin som ska ersätta den inte fungerar tillfredsställande.
– Sviktande service och infrastruktur är huvudorsaken till att delar av landet förtvinar och människor flyttar. Det är uppenbart att marknadskrafterna inte förmår lösa den här situationen utan lämnar många privatpersoner och företag utan täckning.
– För att vända utvecklingen är det nödvändigt att staten går in och garanterar allas rätt till fungerande telefoni, säger Jonas Sjöstedt.

För mer information:

Åsa Mattsson, pressansvarig (V) 070 – 338 25 39

Vänsterpartiets presstjänst 070 – 620 00 64