LAS

Sverige behöver fler trygga jobb, inte färre

LAS-utredningens förslag skulle, om de genomfördes, i praktiken slå sönder anställningstryggheten för både arbetare och tjänstemän på hela arbetsmarknaden. Vänsterpartiet kommer att göra allt som står i vår makt, inklusive att väcka misstroende mot Stefan Löfvén, för att förhindra att utredningens förslag genomförs.

Den 1 juni presenterades en utredning om förändringar i anställningsskyddet. Utredningen beställdes av den regeringen som en del av januariavtalet med centerpartiet och liberalerna. Redan från början stod det klart att utredningen skulle föreslå försämringar av anställningsskyddet – det var det centern och liberalerna krävde för att stödja regeringen.När utredningen nu är färdig visar det sig att förslagen är betydligt värre än befarat. Större delen av Sveriges anställda skulle förlora sin trygghet och det fackliga arbetet på arbetsplatserna riskera att slås ut om föreslagen genomförs.

De tre fackliga centralorganisationerna LO, TCO och SACO är eniga om att utredningen omedelbart ska kastas i papperskorgen. Det är också Vänsterpartiets åsikt. Så allvarligt ser vi på den här föreslagna försämringen av anställningsskyddet att vi är beredda att väcka misstroendeomröstning mot Stefan Löfvén om regeringen går vidare och genomför den.Nu gäller det att på alla sätt mobilisera motståndet mot urholkningen av löntagarnas trygghet och rättigheter. Sverige behöver fler trygga jobb, inte färre.

Strimla LAS-utredningen

Nu är kampanjsidan strimlalasutredningen.nu startad. Hjälp till att visa var LAS-utredningen hör hemma – i papperstuggen!

Kör igång papperstuggen

Samtal om utredningen

Lyssna på Jonas Sjöstedt och riksdagsledamoten Ciczie Weidby, samtala med Vänsterpartiets facklig-politiska sekreterare Gunnar Westin om hoten mot anställningstryggheten och Vänsterpartiets svar.

Stoppa urholkningen av LAS

Vad innebär LAS-utredningens förslag för fackföreningarna och löntagarna? Vad gör vi som vill försvara och stärka anställningstryggheten nu och framöver?

Läs mer om anställningstryggheten