LAS

Sverige behöver fler trygga jobb, inte färre

LAS-utredningens förslag skulle, om de genomfördes, i praktiken slå sönder anställningstryggheten för både arbetare och tjänstemän på hela arbetsmarknaden. Vänsterpartiet kommer att göra allt som står i vår makt, inklusive att väcka misstroende mot Stefan Löfven, för att förhindra att utredningens förslag genomförs.

I juni presenterades en utredning om förändringar i anställningsskyddet. Utredningen beställdes av regeringen som en del av januariavtalet med Centerpartiet och Liberalerna. Förslagen var betydligt värre än befarat. Större delen av Sveriges anställda skulle förlora sin trygghet, och det fackliga arbetet på arbetsplatserna riskera att slås ut, om förslagen genomförs.

LO, TCO och Saco försökte istället att göra upp direkt med arbetsgivarna. Men regeringen tvingade facket att förhandla under hot: arbetsgivarna kunde ju alltid välja att lämna förhandlingarna och låta LAS-utredningen bli verklighet istället. Det var ingen bra grund för en rättvis överenskommelse.

Nu kräver vi  att Stefan Löfven drar tillbaka hotet om att utredningens förslag blir lag.  Vi kommer inte acceptera att arbetsmarknaden blir mer otrygg.  Sverige behöver fler trygga jobb, inte färre.

Strimla LAS-utredningen

Nu är kampanjsidan strimlalasutredningen.nu startad. Hjälp till att visa var LAS-utredningen hör hemma – i papperstuggen!

Kör igång papperstuggen

Samtal om utredningen

Lyssna på Jonas Sjöstedt och riksdagsledamoten Ciczie Weidby, samtala med Vänsterpartiets facklig-politiska sekreterare Gunnar Westin om hoten mot anställningstryggheten och Vänsterpartiets svar.

Stoppa urholkningen av LAS

Vad innebär LAS-utredningens förslag för fackföreningarna och löntagarna? Vad gör vi som vill försvara och stärka anställningstryggheten nu och framöver?

Läs mer om anställningstryggheten