• Hem
  • Lån till körkor...
Pressmeddelanden

Lån till körkort kan bli möjligt

Som en del i budgetöverenskommelsen med regeringen tillsätts en utredning som ska lämna förslag till lån för körkortsutbildning. Syftet är att det framför allt ska förbättra jobbmatchningen.

Utredningen ska ta ställning till hur målgruppen för körkortslånet ska avgränsas. Utredningen ska även överväga om det behövs en förstärkt tillsyn över körskolor om ordningen med körkortslån införs. Vidare ska utredningen ta ställning till om alla som uppfyller vissa uppställda krav ska kunna beviljas körkortslån.

Läs mer på Arbetsmarknadsdepartementets hemsida.