• Hem
  • Lagförslag färd...
Nyheter

Lagförslag färdigt mot vinstjakten i välfärden

Nu finns ett färdigt lagförslag mot vinstjakten i välfärden. Skolan ska vara till för eleverna, inte för att göra någon bolagsägare rik. Äldreboenden ska drivas för att ge de äldre en god omsorg, inte för att maximera vinsten. Förslaget går nu till lagrådet och i mars fattar sedan riksdagen beslut om vinstjakten ska få ett slut.

– Det här är en bra dag. En bra dag för alla skolbarn och äldre som använder välfärden och också en bra dag för Vänsterpartiet, sa Jonas Sjöstedt när han presenterade förslaget.

Skolan, förskolan, vuxenutbildningen, äldreomsorgen, LSS, HVB-hem, missbruksvård och annan verksamhet enligt sociallagen – allt det omfattas av förslaget till ny lagstiftning. De ska bara få ta emot skattemedel om de använder pengarna för det de är avsedda för. Vänsterpartiet har arbetat länge för detta och lagförslaget är resultatet av den överenskommelse som Vänsterpartiet fick igenom med regeringen i början av mandatperioden. I förslaget undantas de ideella aktörerna eftersom de inte drivs för att göra vinst.

– Jättebolagen i i välfärden är rasande eftersom de bedömer att det här förslaget innebär ett slut på vinstfesten. Och där har de rätt, säger Jonas Sjöstedt.

Som tidigare har meddelats så ligger sjukvården i en särskild tidsplan. En utredning ska ta fram ett nytt förslag för hur vi kan stoppa vinstjakten även i sjukvården och se till att pengar där går till det de är avsedda för. Förslag från den utredningen ska presenteras före sommaren och landar därmed rakt in i valrörelsen så att väljarna får ta ställning.

Lagrådsremissen ”Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet” (pdf).