• Hem
  • Kvinnors hälsa ...
Nyheter

Kvinnors hälsa viktigt i höstbudgetens välfärdsreformer

Ulla Andersson har idag presenterat flera välfärdsreformer Vänsterpartiet fått med i den kommande höstbudgeten.
Reformerna har en tydlig inriktning på kvinnors hälsa där bland annat 130 miljoner kronor satsas på att förstärka primärvården för de kvinnor som har sämst hälsa.
Sammantaget innebär reformerna satsningar på mer än 600 miljoner kronor om året i fyra år.

Befolkningen som helhet blir allt friskare och lever längre. Men skillnaderna i hälsa mellan olika grupper kvarstår eller ökar.
Kvinnor är en av de grupper som har sämre hälsa än genomsnittet. Även inom gruppen kvinnor finns stora skillnader i hälsa.
Dödligheten i åldersgruppen 35-64 år är exempelvis dubbelt så hög bland kvinnor med förgymnasial utbildning jämfört med kvinnor som har eftergymnasial utbildning.
För att minska dessa klyftor har Vänsterpartiet i förhandlingarna med regeringen drivit och fått igenom flera reformer som innebär en utbyggd välfärd med fokus på kvinnors hälsa.
Vänsterpartiet har idag presenterat flera välfärdsreformer ur den kommande höstbudgeten.
Bland reformerna finns avgiftsfri mammografiscreening för alla kvinnor från 1 juli 2016 och avgiftsfria preventivmedel för alla unga upp till och med 20 år från 1 januari 2017.

 

– Kvinnors hälsa och villkor är i fokus i de välfärdsreformer Vänsterpartiet fått med i regeringens höstbudget. Här finns såväl nödvändiga förstärkningar av vård och omsorg som helt nya utvidgningar av vår gemensamma välfärd, det känns bra säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Föräldrar som studerar eller har låg inkomst och därför har grundnivån i föräldraförsäkringen får den höjd från 225 till 250 kronor om dagen. Nio av tio som berörs av den reformen är kvinnor. 200 miljoner kronor satsas nästa år på en utbildningssatsning inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Satsningarna är ett resultat av en uppgörelse mellan Vänsterpartiet och regeringen.

 

Läs mer här: Pressmaterial

 

För mer information:

Karl Lindberg, pressekreterare för Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson, 072-576 56 57

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64