• Hem
  • Kvinnorna i oms...
Nyheter

Kvinnorna i omsorgen får arbetskläder

Äntligen får kvinnorna i hemtjänsten och äldreomsorgen arbetskläder. En tålmodig kamp från Vänsterpartiet under många år har lett fram till nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket där det tydligt framgår att arbetsgivaren måste stå för arbetskläderna. I februari nästa år träder de nya reglerna i kraft.
– Det här känns fantastiskt, säger Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson.

Vänsterpartiet har lyft frågan i flera budgetförhandlingar med regeringen. När man i år återigen lyfte frågan visade det sig att Arbetsmiljöverket var en lösning på spåren. Ett nytt EU-direktiv ska införas och i och med det väntas en ny föreskrift klubbas i början av nästa år. Den ska göra det tydligt inte bara att arbetskläder ska bäras, utan att det är arbetsgivarens uppgift att stå för dem.

– Frågan om arbetskläder inom handikapp- och äldreomsorgen ser ut att få sin lösning äntligen. En fråga som Kommunal har drivit i så många år. Det är fantastiskt. Nu får vi fira, säger Ulla Andersson.

Exakt hur föreskriften kommer att vara utformad är inte klart än, nu ska arbetsmarknadens parter bjudas in till samtal.

– Det här är en fråga om jämställdhet, det är både en klass- och en könsfråga, säger Ulla Andersson.

Läs även artikel i Kommunalarbetaren