• Hem
 • Kvinnor och ung...
Pressmeddelanden

Kvinnor och unga fokus i vårens budget

En rad Metoo-satsningar, med bland annat 50 miljoner kronor i ökat anslag till landets kvinnojourer, är några av de saker Vänsterpartiet fått igenom i vårens budgetförhandlingar med regeringen.

– Under hösten blev det tydligt hur sexuella övergrepp och trakasserier finns överallt i samhället. Nu måste det synas i budgeten att vi tar dessa vittnesmål på allvar. Därför tycker jag att det är viktigt att vi fått igenom satsningar som gör skillnad både på arbetsplatsen, i skolan och i hemmet, säger Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson.

Dessutom har partiet fått igenom ett ungdomspaket, som bland annat innehåller 100 miljoner kronor till sommarjobb för unga, samt pengar för att öka tillgängligheten till vården under sommaren.

– Det är viktiga satsningar vi fått igenom. Unga får chans att komma in på arbetsmarknaden och den som är gammal eller sjuk ska inte behöva oroa sig över hur vårdsituationen ser ut i sommar, fortsätter hon.

Något Vänsterpartiet drivit i budgetförhandlingarna, men inte fått igenom, är en ökad beskattning av de rika för att öka jämlikheten.

– De med höga inkomster behöver ge tillbaka betydligt mer till vårt samhälle än vad de gör i dag. Tyvärr visar regeringen inget intresse för att låta denna grupp bidra mer, säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiets reformer i vårbudgeten 2018 (totalt 740 mnkr):

Metoo-paket (170 mnkr):

 • Förstärkning och breddning kvinnojourer (50 mnkr)
 • Regionala skyddsombud (15 mnkr)
 • Arbetslivet, utbildningsinsats Arbetsmiljöverket (10 mnkr)
 • Skola sex- och samlevnad (50 mnkr)
 • Utbildningsinsats Brottsoffermyndighetensamtyckeslagstiftningen (10 mnkr)
 • Utbildningsinsatser riktade mot rättsväsendet (10 mnkr)
 • Kunskapslyft socialsekreterare (25 mnkr)

Ungdomspaket (170 mnkr):

 • Sommarjobb för unga (100 mnkr)
 • Ungas kultur- och idrottsaktiviteter (20 mnkr)
 • Sommarsatsning fritidsgårdar (50 mnkr)

Sommarsatsning tillgänglighet sjukvården (400 mnkr)

Totalt under mandatperioden har Vänsterpartiet fått igenom drygt 80 reformer på sammanlagt cirka 50 miljarder kronor.

Dela den här sidan:

Kopiera länk