• Hem
  • Kvinnor i välfä...
Nyheter

Kvinnor i välfärden betalar för vinsterna

Privat driven välfärd har färre fasta anställningar och färre heltidsanställningar än vad den offentligt drivna har. Det visar statistik som riksdagens utredningstjänst har tagit fram på uppdrag av Vänsterpartiet.

– Det här visar att det är de anställda som betalar för ägarnas vinster. Ungefär en miljon personer jobbar i välfärden och de allra, allra flesta av dem är kvinnor. Det gör det till en viktig feministisk fråga att bli av med vinsterna i välfärden, säger Jonas Sjöstedt. Han är också rädd att de otrygga jobben påverkar kvaliteten.

– Om personalen gång på gång byts ut får det konsekvenser för verksamheten. Och kombinationen av otrygga jobb och ingen meddelarfrihet gör att anställda i privat välfärd får svårare att säga ifrån vid vanvård och andra brister.

Sedan tidigare finns det statistik som visar att privat välfärd ofta har lägre personaltäthet. Nu är det också tydligt att det är otryggare jobb. Undersökningen gäller andelen fasta anställningar och andelen heltidsanställningar. För välfärden som helhet är det offentliga bättre än det privata på båda sakerna. Tittar man på välfärdens olika underområden (hälso- och sjukvård, gymnasieskolor, grundskolor, osv.) finns det inget område där det finns en statistiskt säkerställd skillnad till det privatas fördel. På fem av sex områden är det offentliga bättre, ibland på en av sakerna och lika på den andra, ibland bättre på båda.

Jonas Sjöstedt fortsätter:

– Det privata har sämre villkor än det offentliga. Men det är också tydligt att det offentliga inte är tillräckligt bra det heller. Även där måste det bli fler fasta anställningar och alla ska ha rätt till heltid. Men eftersom det är offentligt så kan vi lättare påverka det, det är ytterligare ett skäl att vara mot privatiseringarna.

Här kan du läsa hela undersökningen från riksdagens utredningstjänst