• Hem
  • Krönikan: Varfö...
Rött

Krönikan: Varför vill LO ge storföretagen mer makt?

Visste du att idag är det bara 17 procent av tyskarna som stöder TTIP, handelsavtalet som förhandlas mellan EU och USA? Förra året samlades 200 000 människor i Berlin i en demonstration mot TTIP. Mycket kan ske genom att organisera motstånd!

Vi kan tacka de tyska fackföreningarna som, tillsammans med miljö- och konsumentrörelser, har skapat en bred och folkligt förankrad opposition mot detta för storföretagen skräddarsydda handelsavtal. På liknande sätt ser det ut i flera av EU:s medlemsländer; fackliga och folkliga rörelser organiserar TTIP-motståndet.

Tyvärr utgör Sverige ett av undantagen i EU. Här finns knappt någon rörelse alls. De flesta medborgare har ingen aning om vad TTIP är för något. En av huvudorsakerna är LO-ledningens agerande.

Från början kritiserade LO centrala delar av TTIP-avtalet, som förslaget om specialdomstolar för att skydda företagens vinster. Men kritiken har tonats ner. Idag är det svårt att se någon skillnad i synen på TTIP mellan Svenskt Näringsliv och LO. Det är märkligt med tanke på den maktförskjutning från arbetstagare och folkvalda till storföretagen som TTIP skulle leda till.

Inom LO finns flera fack som markerat tydligare motstånd, däribland Seko som antagit bra uttalanden mot TTIP. Men inte heller där leder det till någon mobilisering av medlemmarna. Konsumentrörelsen, Sveriges Konsumenter, har också uttalat skarp kritik mot delar av avtalet, men det kopplas inte till aktivitet. Miljöpartiet var mycket TTIP-kritiska innan de fick ministerposter i regeringen. Sen blev det tyst.

Det svenska TTIP-motståndets aktivister finner vi istället framförallt i miljörörelsen, framförallt i Jordens Vänner. Men också organisationen Skiftet, ”som engagerar medborgare att stå upp för miljön, rättvisan och varandras rättigheter”, är drivande i TTIP-motståndet. Självklart står vi i Vänsterpartiet på rätt sida. Men vi måste bli fler som engagerar oss aktivt för att bygga en verklig rörelse. Varje medlems insats är viktig, inte minst de som också är fackligt aktiva.

 

Det handlar om demokratin

För det handlar om att försvara demokratin. EU och USA:s avsikt med TTIP är att ge storföretagen mer makt. Det ska bland annat ske genom det så kallade ”investeringsskyddet”. Det innebär att företag skulle kunna stämma en stat i en oberoende internationell domstol, om dess regering inför nya lagar som medför att stor-företagens beräknade vinster minskar. Möjligheterna till ny lagstiftning om miljö, hälsa och arbetsrätt försvåras kraftigt. Dessutom föreslås ”bindande regleringssamverkan”, som innebär att storföretagen ska få påverka lagförslag innan de presenterats inför parlamenten.

Summan är ett handelsavtal som medför att folkmakten i den parlamentariska demokratin undergrävs. Det är både odemokratiskt och direkt livsfarligt för framtida politisk kamp. Bara de transnationella företagen har intresse av det. Och det är just deras lobbyister som EU-kommissionen har till rådgivare i TTIP-förhandlingarna.

Det förhandlas också om att ta bort ”handelsbarriärer” mellan EU och USA. Det låter fint, men det innebär i realiteten en kapplöpning mot botten. EU ska harmonisera sitt regelverk med USA:s och tvärtom. Det betyder försämringar för oss vad gäller miljö, konsumenthälsa och djurskydd. Så vill vi inte ha det.

Den 18:e juni organiserar vi ett seminarium i Stockholm om de odemokratiska handelsavtalen. Jag hoppas du kan komma dit.

Nu ska vi bygga TTIP-motståndet starkt.

Malin Björk

EU-parlamentsledamot för GUE/NGL och V

 

Seminariet hålls den 18 juni klockan 12–16 i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, Katasalen.

Gratis inträde

Medverkar gör bland andra:

Kajsa Ekis Ekman, författare och debattör

Malin Björk, EU-parlamentariker (V)

Martin Klepke, politisk redaktör LO:s tidning Arbetet

Andrea Söderblom-Tay, ordförande Jordens Vänner

Toofan Salehpour, Skiftet.org

Larry Brown, Trade Justice Network (CA)

Lola Sanchez, Podemos (ES)

Anne Marie Mineur, Socialistpartiet (NL)

 

Välkomna!