• Hem
  • Krav på stärkt ...
Pressmeddelanden

Krav på stärkt anställningsskydd efter ny dom i AD

I en ny dom slår Arbetsdomstolen fast att Lagen om anställningsskydd innebär ett skydd just för själva anställningen och inte för ett visst antal timmar i veckan. Konsekvensen är att arbetsgivare kan tvinga anställda att gå ned i tid, så kallad hyvling.

Det aktuella fallet gällde anställda på Coop Forum i Örebro som fått se sina heltidstjänster omvandlade till deltider. Arbetsdomstolen valde att gå på arbetsgivarens linje, och dömde till nackdel för de butiksanställda som representerades av Handelsanställdas förbund.

Bakgrunden till domen är att allt fler arbetsgivare väljer att vid arbetsbrist omvandla heltider till deltider istället för att säga upp övertalig personal. Ibland används metoden också för att sänka arbetstiden för redan anställda och ta in nya på deltid.

– Arbetsdomstolens dom visar att det verkligen är dags att snabbt täppa till det här hålet i Lagen om anställningsskydd. Las behöver moderniseras och anpassas till nya utvecklingstendenser på arbetsmarknaden, så att den faktiskt ger arbetstagarna ett skydd mot godtycke, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet kräver i en motion till Riksdagen att Lagen om anställningsskydd ska ändras så att regelverket gällande arbetsbrist blir tillämpligt om en arbetsgivare avser att omreglera den anställdes sysselsättningsgrad.

För mer information:

Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson, 073-370 64 26

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64