Riksdagsgruppen

Yasmine Posio

Göteborg

Ersättare i utrikesutskottet, ledamot i OSSE-delegationen

Kontakt

[email protected]

076-835 43 28

Yasmine Posios personliga berättelse

Jag är en nattarbetande stödassistent som sedan ett år tillbaka varit tjänstledig då jag fick en plats i riksdagen. Under mitt liv som städerska, arbetare i restaurangbranschen, truckförare i lagret på Volvo och några år som lärare, uppvuxen och numera återigen boende i Länsmansgården i Göteborg, väcktes mitt intresse att engagera mig för ett jämlikt samhälle som finns till för alla – inte bara några få.

När jag var 22 var jag au-pair i Kalifornien. Den oerhörda ojämlikhet, som inte bara är dålig för arbetare och de som av olika anledningar inte har ett jobb, utan för samhället som helhet var så tydlig där. Åter hemma i Sverige såg jag att vi var på väg åt samma håll. Det enda alternativet för att stoppa denna utveckling och istället gå mot ett jämlikt, jämställt samhälle som finns kvar för kommande generationer var att gå med i Vänsterpartiet.

Ett socialistiskt, feministiskt, antirasistiskt parti som står upp för allas lika värde på riktigt. Inte bara i ord utan även i handling både parlamentariskt och utomparlamentariskt.