Riksdagsgruppen

Vasiliki Tsouplaki

Västmanland

Ledamot i kulturutskottet (vice ordförande), ersättare i trafikutskottet

Kontakt

[email protected]

072-450 74 46

Vasiliki Tsouplaki personliga berättelse

Efter gymnasiet arbetar jag i några år som timvikarie på förskolor, fritidshem och grundskolor i Västerås. Det blev så tydligt hur villkoren för barnen skiljde sig åt mellan de olika stadsdelarna. Det blev tyvärr också tydligt att skolan inte alltid hade tid och rätt resurser för att hjälpa alla barn. Tanken att skolan ska vara kompensatorisk, jämna ut skillnader mellan barns möjligheter i livet, kändes ofta långt borta.

Min bana in i politiken började i Ung Vänster (Vänsterpartiets ungdomsförbund), sen tog jag chansen att bli aktiv i partiet genom att bli ersättare i kommunens Utbildningsnämnd. Den första läxan blev att saker tog väldigt lång tid att förändra men det viktigaste jag lärde mig var att min röst kunde göra skillnad i människors vardag. Jag utbildade mig senare till lärare och har växlat mellan att vara fritidspolitiker och jobba på heltid med politiken. Det är ett stort förtroende man får av människor som röstar på en och jag hoppas kunna fortsätta vara en röst för ett samhälle där alla barn får samma trygga start i livet även efter höstens val.