Kandidater EU-valet

Nina Broman Costa

Uppsala län

Säljare på bensinstation
Nr 4 på Vänsterpartiets EU-vallista

Kontakt

Om Nina Broman Costa

Jag är en vanlig arbetare som tillhör LO-kollektivet. Jobbar natt på bensinstation sedan 16 år tillbaka och trivs med det eftersom kontakten med människor betyder mycket för mig. Men allas vår arbetsmiljö och villkor har försämrats drastiskt de senaste 10 åren och därför började jag engagera mig fackligt. Blev skyddsombud och försäkringsinformatör till att börja med. Sedan arbetsplatsombud och ordförande i Oljesektionen.

Eftersom fackliga frågor ofta behöver förankras i politiken så började jag engagera mig politiskt i min partiförening i Knivsta också. Sen har det gått hand i hand. Idag är jag ordförande i Transportvänstern, avdelningssekreterare i Transports största avdelning och ledamot i Vänsterpartiets distriktsstyrelse i Uppsala där jag dessutom fick det hedersamma uppdraget att bli invald i verkställande utskottet.

Blev nominerad till EU-listan av min partiförening i Knivsta samt Uppsala och Stockholmsdistrikten.

Var på intervju hos valberedningen som placerade mig 4:a på listan. När den skulle fastställas på konferensen i Norrköping fick jag gott stöd av alla fackliga kamrater ute i landet och behöll min 4:e plats.

EU är enligt mig en nyliberal experimentverkstad där vi människor har varit försöksdjur alldeles för länge. Marknaden styr och människor får betala priset. Varje finanskris räddar man bankerna och har en åtstramningspolitik som får vanligt folk att gå på knäna.

Som fackligt aktiv är mina hjärtefrågor schyssta arbetsvillkor och sociala rättigheter.

Inför ett socialt protokoll så att alla arbetare, oavsett land, får bra villkor och skälig lön.

Schyssta arbetsvillkor och sociala rättigheter skall värderas minst lika högt som den fria rörligheten för tjänster och kapital. Ett socialt protokoll gör att respekt för kollektivavtal och lagar som skyddar arbetstagare blir ett villkor för arbetskraftens rörlighet, något som skulle vara bra för jämlikheten i Europa. Människor skall inte behöva riskera att bli utnyttjade eller jobba under slavliknande förhållanden.

I övrigt tror jag på nätverkande med rätt organisationer och en bred vänsterrörelse.

Då kan vi i vänstern i Europa bli en motkraft till högerextrema krafter, precis som vi är i Sverige, och behovet är stort av ett enat EU vad gäller påverkan i miljö och klimatfrågor.

Din röst i EU-valet är viktig!
Använd din rösträtt!

Och rösta självklart på partiet med den bästa politiken för klimatet och vanligt folk! Det är vår tur nu!