Riksdagsgruppen

Lotta Johnsson Fornarve

Sörmland

Andre vice talman, ersättare i försvarsutskottet, ersättare i utrikesutskottet, ersättare i Nordiska rådets svenska delegation

Kontakt

[email protected]

072-538 39 47

Lotta Johnsson Fornarve personliga berättelse

Jag är född i en liten bruksort, Hälleforsnäs, och växte upp i ett ganska typiskt arbetarhem. Jag blev tidigt engagerad i freds- och solidaritetsrörelsen och gick med i Vänsterpartiets Ungdomsförbund i slutet av 70-talet och lite senare i Vänsterpartiet. Jag tyckte att det bara fanns ett parti som på allvar stod upp för rättvisa och solidaritet, så valet var enkelt. Jag satt med i Förbundets ledning under flera år och jobbade främst med internationella frågor. Under 80- och 90-talet jobbade jag på heltid med kampen mot Apartheid och var anställd av den stora breda Anti-Apartheidrörelsen ISAK (Isolera Sydafrika kommittén) i närmare 10 år. Jag organiserade bland annat den stora galan på Globen i samband med att Nelson Mandela frigavs. Det var ett av mina största ögonblick i livet, efter att bli mamma.

Jag utbildade mig senare till Folkhögskolelärare och SFI-lärare och jobbade inom den kommunala vuxenutbildningen i många år. Jag har suttit i partistyrelsen för Vänsterpartiet och haft en rad kommunalpolitiska uppdrag i Linköping och Oxelösund. Jag var bland annat ordförande i Kultur och Fritidsnämnden i och satt i Kommunstyrelsen i min hemkommun Oxelösund. Jag kom in i Riksdagen 2014 som den första kvinnliga riksdagsledamoten någonsin från min kommun och den första på över 50 år. Jag har haft uppdrag i Försvarsutskottet, Försvarsberedningen, Civilutskottet, Utrikesutskottet och Europarådet. Inför denna mandatperiod blev jag vald till andre vice talman. Ett ärofyllt uppdrag som innebär att jag fått möjlighet att representera hela Riksdagen, både nationellt och internationellt. I mitt talmansuppdrag ingår också att jag tillsammans med förste vice talman leder Riksdagens arbetsgrupp för jämställdhet. Jag sitter även kvar som ersättare i Utrikes- och Försvarsutskottet samt Nordiska Rådet.

Jag är gift med Lasse och har en vuxen son som heter Viktor. Hela familjen är engagerad i Vänsterpartiet.