Riksdagsgruppen

Jessica Thunander

Skaraborg

Ersättare i justitieutskottet, ersättare i trafikutskottet

Kontakt

[email protected]

072-467 61 90

Jessica Thunanders personliga berättelse

Jag har varit vänster så länge jag kan minnas. Politiken har alltid varit närvarande under min uppväxt och i mitt liv. För mig är ett samhälle något man bygger tillsammans. Precis som man i en fungerande familj hjälper familjemedlemmar upp om de faller hjälper man i ett fungerande samhälle samhällsmedlemmar upp om de faller.

Jag insåg att jag var tvungen att engagera mig. Sverige står vid ett vägskäl. Det är fint att så många känner sig så trygga att de tror att välfärden inte kan monteras ner, att inskränkningarna i arbetsrätten och hyreshöjningar och sjukdom och arbetslöshet aldrig kan drabba dem och därför inte är viktiga, men det är så viktigt att vi står emot och vänder trenden. Vänder från individualismen till att se att vi, som individer, tillsammans bygger samhället och att ett samhälles funktion är att hjälpa varandra och bygga något som är bra för alla – inte bara för några få.