Riksdagsgruppen

Hanna Gunnarsson

Skåne

Vice gruppledare, ledamot i försvarsutskottet, ersättare i justitieutskottet

Kontakt

[email protected]

072-467 61 37

Hanna Gunnarssons personliga berättelse

Jag gick med i Vänsterpartiet i valrörelsen 2002. Det var en turbulent tid i världen, med militär upprustning och hårda ord från världens politiska ledare. Det var tydligt att krig och konflikter var att vänta. När USA och Storbritannien började bomba Irak 2003 hade jag flyttat till Lund för att studera och efter en fredsdemonstration på Stortorget bildade några kamrater “Studenter för fred”. Vi var många som mådde dåligt över att se bilder i medierna på hur bomber släpptes över oskyldiga civila. Drömmen om fred på jorden kändes långt borta, och vi vet idag hur stor förödelse det senaste ett och ett halv decenniets krig och konflikter har orsakat. För mig är protesterna mot krig och förtryck, och det grundläggande kravet på fred och frihet för alla människor, kärnan i vänsterns budskap om rättvisa och solidaritet.

Innan jag gick med i Vänsterpartiet och Ung Vänster läste jag på, och gick även på möten, hos andra ungdomsförbund. Det blev snabbt klart för mig att det var hos Ung Vänster och Vänsterpartiet som den mest radikala och självklara vänsterpolitiken fanns. Att inte behöva kompromissa med sina grundläggande politiska åsikter är viktigt för mig. Vi tonar aldrig ner våra krav eller vår kritik för att få maktpositioner eller bli omtyckta av näringslivet. Vi i vänstern säger och gör alltid det vi tror på.

Ett mer rättvist, jämlikt och solidariskt samhälle bygger vi tillsammans. Jag trivs väldigt bra i det medlemsstyrda föreningslivet, och är aktiv i flera olika föreningar utanför politiken. Ett tryggt samhälle är ett samhälle där vi lär känna varandra och fattar beslut tillsammans, i det lilla och i det stora. Tillsammans håller vi de mörka och odemokratiska krafterna borta.