sida

Vänstern i SKL

Styrelsen


Emil Broberg, gruppledare, ordinarie
070-622 87 07, [email protected]

Anna Hövenmark, ordinarie
070-611 71 92, [email protected]

Ida Legnemark, ersättare
073-627 03 56, [email protected]

Beredningar och delegationer

Beredningen för demokratifrågor

Hanna Thomé, vice ordförande
070-913 46 61, [email protected]

Beredningen för e-samhället
Magnus Ahlkvist, ordinarie
070-536 65 67, [email protected]

Beredningen för internationella frågor
Ann-Margarethe Livh, ersättare
076-122 91 03, [email protected]

Beredningen för kultur och fritidsfrågor
Ann-Marie Wallouch, ordinarie
073-052 14 12, [email protected]

Beredningen för primärvård och äldreomsorg
Eva Olofsson, ordinarie
031-14 31 06, [email protected]

Håkan Jörnehed, ersättare
070-737 41 20, [email protected]

Beredningen för samhällsbyggnad
Deniz Butros, ordinarie
070-482 65 19, [email protected]

Evalena Öman, ersättare
076-622 93 46, [email protected]

Beredningen för socialpolitik och individomsorg
Ulrika Edman, ordinarie
073-843 01 07, [email protected]

Mats Einarsson, ersättare
0734-21 87 84, [email protected]

Beredningen för tillväxt och regional utveckling
Brittis Benzler, ordinarie
070-447 67 71, [email protected]

Tania Bengtsson, ersättare
070-916 63 97, [email protected]

Beredningen för utbildningsfrågor
Jesper Wiklund, ordinarie
070-825 76 92, [email protected]

Elisabeth Zachrisson, ersättare
070-576 17 61, [email protected]

Revisionsdelegationen
Marianne Ericsson, ordinarie
076-180 79 21, [email protected]

Sjukvårdsdelegationen
Sara Svensson, ordinarie
070-913 44 10, [email protected]

Linda Fleetwood, ersättare
070-265 63 25, [email protected]

Övriga uppdrag

Arbetsutskottet
Emil Broberg, ordinarie
070-622 87 07, [email protected]

Regionkommittén
Xamuel Gonzalez, ersättare
076-049 94 04, [email protected]

Gruppens sekreterare

Gustav Olofsson
070-252 08 78, [email protected]