• Hem
  • Kallelse till V...
sida

Kallelse till Vänsterpartiets 42:a kongress i Karlstad 9-11 februari 2018

Valåret 2018 inleds 9-11 februari då Vänsterpartiet samlas till kongress vid Klarälvens strand. 225 valda ombud från hela landet ska diskutera och besluta om den valplattform som ska vägleda Vänsterpartiet i valrörelsen. Kongressen blir avstampet inför ett val då vi ska flytta fram vänsterns positioner i Sverige.

Partistyrelsen skickar ut sitt förslag till valplattform 9 september. Under hösten hoppas jag att förslaget till valplattform kommer att inspirera till livliga diskussioner i partiföreningarna som utmynnar i genomtänkta och bra kongressmotioner. Övriga frågor som behandlas på kongressen och allmän information hittar du i kallelsen och de andra dokument som du hittar via länkarna nedan.

Varmt välkommen till valårskongressen i Karlstad!

Aron Etzler, Partisekreterare


Se bifogad kallelse: