sida

Praktisk information

Kongressen hålls i Conventum i Örebro och startar kl 13.00 på torsdag 5 maj och avslutas på söndag 8 maj kl 15.00.

Adress till Conventum: Olof Palmes torg 1. Närmaste järnvägsstation är Örebro Södra.

I kongressen deltar 225 ombud valda av medlemmarna, partistyrelsens ledamöter, revisorer, programkommission, valberedning samt partiets ledamöter av riksdagen och europaparlamentet. Dessutom inbjuds en partiveteran från varje distrikt. Särskilt inbjudna gäster både från Sverige och andra länder kommer också att vara på plats under kongressen.

Ombudsvalet hanteras helt och hållet av distrikten enligt den valordning som finns i kallelsen. Ta kontakt med ditt distrikt om du har några frågor om detta. Även du som inte blir vald till kongressombud har möjlighet att vara med på kongressen som åhörare om du anmäler dig i förväg. Formulär för åhöraranmälan kommer att läggas upp på Vänsterpartiets hemsida efter nyår.

Annan praktisk information, t ex angående resor, hotellbokning och ombudsanmälan skickas direkt till distrikten.

Hitta hit