sida

Dagens schema

Söndag 8 maj

8.00-8.45 Beslutspass A-motioner, fortsättning från A85

8.45-12.00 Behandling av Organisations- och Stadgemotioner (C1-C58, D1-D42, B95:3)

12.00-12.40 Lunch

12.40-14.00 Beslutspass C och D

14.00-15.00 Avslutningsprogram (ca 14.30-14.50 Jonas Sjöstedt avslutningstal)