• Hem
  • Kongress 2016
sida

Kongress 2016

Välkommen till Vänsterpartiets kongress i Örebro 5-8 maj 2016

Partisekreterare Aron Etzler hälsar välkommen till kongressen.

Här hittar du kallelsen till kongressen med viktig information om t ex datum då motioner ska vara inskickade, valordning för kongressombudsval m m:

Ladda hem kallelsen till kongressen här (pdf)…

Partistyrelsens och programkommissionens förslag till Vänsterpartiets kongress 2016
I enlighet med stadgarnas § 80 skickar vi nu ut alla de förslag som distrikt, partiföreningar och enskilda medlemmar kan motionera på. Förslagen kommer dels från partistyrelsen (PS) och dels från programkommissionen. Nedan följer en lista med länkar till de olika förslagen.

PS förslag till kongressdagordning
Ladda hem kongressdagordning…

PS förslag till Ekologiskt-ekonomiskt punktsprogram
Följande text förklarar bakgrunden till punktprogrammet och hur det är utformat:
Ladda hem följetexten till eko-eko…

Här är själva förslaget till Ekologiskt-Ekonomiskt punktprogram som man kan motionera på:
Ladda hem eko-eko-punktprogram…

Punkterna är numrerade, i motioner ska man alltid hänvisa till nummer på en punkt som man vill förändra.

PS beslut till stadgeändring differentierade kongresser (inklusive bordlagt förslag)
Partistyrelsen lägger fram ett förslag om stadgeändring gällande differentierade kongresser. Förslaget är en revidering av det förslag som blev bordlagt av den senaste kongressen. I dokumentet hittar du både PS reviderade förslag och det som bordlades:
Ladda hem stadgeändringar differentierade kongresser…

PS beslut till övriga stadgeändringar
Partistyrelsen föreslår även ett antal mindre stadgeändringar vilka är samlade i detta dokument:
Ladda hem övriga stadgeändringar…

Programkommissionens förslag till förändringar av partiprogrammet
Följande text förklarar utgångspunkterna för de ändringar i partiprogrammet som programkommissionen föreslår:
Ladda hem programkommissionens följetext…

Och här är själva förslaget till partiprogram som man kan motionera på:
Ladda hem programkommissionens förslag till förändringar av partiprogrammet…

Förslaget till partiprogram har radnummer. I motioner ska man alltid hänvisa till radnummer i meningar som man vill förändra.

Om motionsskrivande
Distrikt, partiföreningar eller enskilda medlemmar som vill skriva motioner på något eller några av förslagen bör läsa ”Så här skriver du en kongressmotion”. Tänk på att absolut sista dagen då motioner ska vara partikansliet tillhanda är 5 februari och motionerna ska skickas till [email protected].

Reservationer
I samband med att partistyrelsen respektive programkommissionen antog sina förslag har enskilda ledamöter som inte håller med majoritetsuppfattningen reserverat sig mot vissa förslag. Reservationerna redovisas samlat i detta dokument:
Ladda hem reservationerna…

Debattsidan återlanseras och partisekreteraren startar kongressdebatten
I samband med att kongressdokumenten skickas ut kommer också Vänsterpartiets debattsida på nätet att återlanseras. Debatten inleds med två artiklar från Aron Etzler, en debattartikel om kongressens huvudfrågor och en intervju med några av motionärerna bakom förslaget om att ta fram ett ekologiskt-ekonomiskt punktprogram. Ambitionsnivån med debattsidan är högre än vad den tidigare har varit. För att debatten inte ska bli exkluderande och för att skapa en så hög kvalitet på den som möjligt så kommer den att ha ett aktivt redaktörskap och också modereras aktivt. På debattsidan kommer du att kunna ta del av de viktigaste inläggen i kongressdebatten och själv föra fram din åsikt i artikelform. Mer information om regler och hur man skickar in en debattartikel hittar du på sidan.

Ladda hem 10 tips för en bra debattartikel (pdf)…
Länk till debattsidan…

Bilagor till kallelsen:
På kongressen genomförs många olika val, t ex till partistyrelsen. Läs mer om valen i denna nomineringsanmodan från valberedningen:

Ladda hem nomineringsanmodan från valberedningen här (pdf)…

Det enda valet som valberedningen inte bereder är just valet av ny valberedning. Här kan du läsa mer om val av ny valberedning:

Ladda hem beredning av kongressens val av valberedning här (pdf)…

Kongressombuden har fördelats utifrån antalet medlemmar i distrikten 15 oktober 2015. Se här hur många ombud ditt distrikt ska välja till kongressen:

Ladda hem ombudsfördelning till kongressen 2016 här (pdf)…

Praktisk information

Kongressen hålls i Conventum i Örebro och startar kl 13.00 på torsdag 5 maj och avslutas på söndag 8 maj kl 15.00.

Adress till Conventum: Olof Palmes torg 1. Närmaste järnvägsstation är Örebro Södra.

I kongressen deltar 225 ombud valda av medlemmarna, partistyrelsens ledamöter, revisorer, programkommission, valberedning samt partiets ledamöter av riksdagen och europaparlamentet. Dessutom inbjuds en partiveteran från varje distrikt. Särskilt inbjudna gäster både från Sverige och andra länder kommer också att vara på plats under kongressen.

Ombudsvalet hanteras helt och hållet av distrikten enligt den valordning som finns i kallelsen. Ta kontakt med ditt distrikt om du har några frågor om detta. Även du som inte blir vald till kongressombud har möjlighet att vara med på kongressen som åhörare om du anmäler dig i förväg. Formulär för åhöraranmälan kommer att läggas upp på Vänsterpartiets hemsida efter nyår.

Annan praktisk information, t ex angående resor, hotellbokning och ombudsanmälan skickas direkt till distrikten.