• Hem
  • Konflikträtten ...
Pressmeddelanden

Konflikträtten måste värnas även i komplicerade lägen

Regeringen har idag meddelat att en utredning ska göra en begränsad översyn av stridsåtgärdsrätten vid arbetskonflikter. Bakgrunden är den pågående situationen i Göteborgs hamn, där Hamnarbetarförbundet befinner sig i konflikt, samtidigt som arbetsgivaren har ett avtal med Transportarbetareförbundet. Situationen har också nyligen trappats upp genom en lockout från arbetsgivarens sida.

– Konflikten i Göteborgs hamn har komplexa och ovanliga drag eftersom den innehåller flera parter. Det är dock oerhört viktigt att centrala föreningsrättsliga principer upprätthålls, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Rätten att strejka är grundlagsfäst i den svenska regeringsformen och har också stöd i internationella konventioner. Att inskränka den med hänvisning till att en konflikt blivit kostsam bör inte vara aktuellt.

– Skulle man förbjuda fackliga organisationer att ta strid för avtal så snart ett annat avtal finns, skulle det öppna upp för fackföreningar som startas upp utan brett stöd hos arbetstagarna men med stöd hos arbetsgivaren. Det skulle snabbt också kunna gå ut över andra fackförbund, inklusive LO-förbunden. Det skulle knappast heller leda till färre arbetskonflikter, säger Ali Esbati.

Att belysa rättsläge och praxis vid arbetskonflikter är i sig inte orimligt. Men Vänsterpartiet kan idag inte se något utrymme för inskränkt strejkrätt i Sverige.

 

För mer information:

Ali Esbati
Arbetsmarknadspolitisk talesperson
073 370 64 26

Vänsterpartiets presstjänst
070 620 00 64 (ej sms)