• Hem
  • Kommunerna kan ...
Pressmeddelanden

Kommunerna kan inte vägra beroende rätt till sprututbyte

Idag fattar riksdagen beslut om att ta bort kommunernas vetorätt för sprututbytesprogram. Vetorätten innebär att kommunerna haft rätten att säga nej, trots att landstinget vill erbjuda sprututbyte. Dessutom sänks nu åldern för att få byta sprutor till 18 år. Sprututbytesprogram är en smittskyddsåtgärd och en hälsoverksamhet. Fler kvinnor och män ska kunna erbjudas ett liv utan hiv och hepatit. Även utsatta människor har rätt till hälsovård.
– Vänsterpartiet har drivit frågan i tio år och det känns bra att ha nått ett viktigt delmål i kampen för en jämlik hälsa som ska gälla alla, säger Karin Rågsjö, Vänsterpartiets vårdpolitiska talesperson.

Vänsterpartiet vill även ta bort bosättningskravet; att den som vill byta måste vara folkbokförd på orten där sprutorna byts, eftersom tillgänglighet är centralt och tillgång på vård ska inte bero på bostadsort eller hemlöshet.
– Vänsterpartiet anser att det behövs en politik med udden mot stigmatiseringen av brukare. En politik som inte handlar om legalisering, men vänder sig mot diskriminering. En politik som vänder den utveckling vi har i Sverige på narkotikaområdet. Att säga ja till sprutbyte är en viktig del av den vändningen, säger Karin Rågsjö.

 

För mer information:

Karin Rågsjö,

Socialpolitisk talesperson för; Hälso och Sjukvård,

Folkhälsa, Missbruk, Äldreomsorg och Psykiatri.

070- 216 07 61

Vänsterpartiets presstjänst:

070-620 00 64