• Hem
  • Klimatet måste ...
Pressmeddelanden

Klimatet måste styra trafikplaneringen!

Idag är det riksdagsdebatt mellan Vänsterpartiets trafikpolitiska talesperson Emma Wallrup och infrastrukturminister Anna Johansson om hur vi ska få en nödvändig minskning av utsläppen från transporterna och nå våra inhemska klimatmål och klimatmålen som bestämdes i Paris. Emma Wallrup har tagit initiativ till debatten med anledning av den klimatrapport som togs bort ur regeringens nuvarande underlag till den nya infrastrukturplanen.
–  Det är klimatet som ska styra trafikplaneringen. Inte tvärtom, som det är idag. Om vi ska kunna nå klimatmålen så krävs ett betydligt vassare planeringsunderlag, med tydliga klimatmål.  Alla aktörer måste också få mer tid att yttra sig efter publiceringen av en så viktig rapport, säger Emma Wallrup.

–  Det är klimatet som ska styra trafikplaneringen. Inte tvärtom, som det är idag. Om vi ska kunna nå klimatmålen så krävs ett betydligt vassare planeringsunderlag, med tydliga klimatmål.  Alla aktörer måste också få mer tid att yttra sig efter publiceringen av en så viktig rapport, säger Emma Wallrup.

Transporter står för en tredjedel av våra klimatutsläpp. För att minska utsläppen och ha en rimlig chans att nå klimatmålen måste vi planera noga för att minska transporterna på våra vägar. Därför är det anmärkningsvärt att Trafikverkets egen klimatrapport, vars utgångspunkt är Sveriges vision om nollutsläpp till 2050 och det beslutade hänsynsmålet om en fossilfri fordonsflotta 2030, inte är med i underlaget till infrastrukturpropositionen.
–  Jag hoppas med dagens interpellation få besked om att ministern kommer att försäkra sig om att även den klimatrapporten bör ingå i underlaget och att alla berörda aktörer och organisationer får möjlighet att yttra sig med anledning av rapporten, säger Emma Wallrup.

För mer information:

Emma Wallrup
Trafikpolitisk talesperson (V)
070-681 46 15

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64