• Hem
  • Klimatavtal med...
Nyheter

Klimatavtal med bra mål men för få verktyg

FN:s klimatmöte i Paris har nu beslutat om ett nytt klimatavtal. Vänsterpartiet har flera representanter på mötet. En av de som följt förhandlingarna och var på plats när beslutet klubbades är Jonas Sjöstedt.

– Det är bra att det nu blir ett avtal. Målet om att gå ordentligt under 2 grader och sikta på 1,5 är mycket välkommet. Men det är ett problem att det inte finns tillräckligt med verktyg för att komma dit. Det hade verkligen behövts ett skarpt mål för 2050 så att man inte skjuter den nödvändiga förändringen framför sig. Ska vi klara det här så måste nu Sverige och andra länder minska utsläppen snabbare och höja klimatambitionerna, säger Jonas Sjöstedt.

– Att inte flyg och sjöfart finns i avtalet är anmärkningsvärt. Det är en sektor där utsläppen ökar kraftigt just nu och det är olyckligt att det inte finns med, säger Emma Wallrup, trafikpolitisk talesperson, som även hon är på plats.

Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Jens Holm är kritisk mot den del som handlar om vilka som ska betala.

– Avtalet har för svaga skrivningar om klimatfinansiering. I ett tidigare utkast stod att rika länder ska betala 100 miljarder dollar till fattiga länder. Men nu har man flyttat den delen så att det ligger utanför själva avtalet och därmed inte längre är folkrättsligt bindande, säger Jens Holm.

Parisavtalet ska nu antas i riksdagen och alla andra länders parlament. När minst 55 länder och länder motsvarande minst 55 procent av utsläppen har ratificerat avtalet träder det i kraft i de anslutna länderna.