sida

Klimat

Klimatdialogen avslutad

Vänsterpartiets klimatdialog är nu avslutad. Vi vill tacka alla som bidragit med förslag och idéer. Vi tar nu med oss detta in i vårt arbeta för att fortsätta att utveckla vår miljö- och klimatpolitik.

I rapporten”Klimatinvestera för nya jobb och minskade utsläpp” presenteras Vänsterpartiets klimatpolitik. Det är en utsträckt hand till Sveriges folkrörelser, kommuner och landsting,till småföretag, enskilda aktivister och alla andra engagerade i klimatfrågan.Vi vill veta vad ni tycker Vänsterpartiet borde göra för att ställa om Sverige, om det är något i rapporten som borde utvecklas eller om något viktigt saknas. Därför vill vi att ni kontaktar oss och berättar det.

Under 2012 uppmanar vi er att delge oss era synpunkter och bästa klimatförslag till: [email protected]. Ni kan också lämna synpunkter i formuläret här nedanför. När vi fått alla förslag kommer vi att använda dessa för att förbättra vår klimatpolitik.

Ladda hem rapporten: Klimatinvestera för nya jobb och minskade utsläpp