• Hem
  • Klart bankerna ...
Pressmeddelanden

Klart bankerna ska hålla sina kunder med kontanter

Allt fler banker har helt upphört med kontanthantering eller infört restriktioner för hur man får ta ut och sätta in sina pengar på banken. Denna utveckling har gått mycket snabbt. Så sent som 2009 hade alla bankkontor kvar sin kontanthantering. År 2012 hade 500 av 1248 kontor slutat med kontanthanteringen. Det betyder att väldigt många människor har fått sin rätt till sina egna pengar begränsad. Detta drabbar särskilt människor i glesbygden, där det kan vara långt mellan bankkontoren. Protesterna har varit stora inte minst från pensionärsorganisationerna runt om i landet.
– Det är inte rimligt att bankkunderna inte själva får bestämma över sina egna pengar, säger Ulla Anderssion, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.
– Vänsterpartiet motionerar därför nu om att bankerna ska åläggas upprätthålla en viss kontanthantering.

För många är tillgången till kontanter viktig för att kunna ha kontroll över sin ekonomi. Andra vill inte ha kort av integritetsskäl och en del har problem med tekniken. Vissa affärer tar inte kort på grund av att det är dyrt. – Bankerna motiverar sitt agerande med att bankkontoren blir säkrare utan kontanter och hänvisar istället bankkunderna till livsmedelsaffärerna. Det är ett i grunden felaktigt och osolidariskt resonemang. Bankerna har en högre säkerhetsnivå än livsmedelsaffärer. Och butiksrån är betydligt vanligare än bankrån. Enligt siffror från Brottsförebyggande rådet anmäldes 778 butiksrån och 43 bankrån under 2011.
– Mot den bakgrunden är det bakvänt att föra över kontanthanteringen på butikerna, säger Ulla Andersson.

För ytterligare information:

Ulla Andersson (V), ekonomisk-politisk talesperson 070 – 237 99 91

Vänsterpartiets presstjänst, 070 – 620 00 64