• Hem
  • Klargörande ang...
Nyheter

Klargörande angående strejkrätten och misstroendelöftet

I samband med att Vänsterpartiet i januari i år valde att släppa fram den nuvarande regeringen gjorde vi det tydligt att vi gjorde detta med två förbehåll.

Om regeringen lade fram förslag om försämringar i LAS – Lagen om Anställningsskydd – eller om att införa marknadshyror är Vänsterpartiet beredda att väcka misstroendeförklaring för att förhindra att förslagen förverkligas. Detta är det så kallade misstroendelöftet.

Utöver dessa två frågor finns det naturligtvis många punkter där Vänsterpartiet absolut inte delar regeringens politiska linje, eller står bakom dess politiska förslag. Vi befinner oss i opposition mot regeringen. En av de viktigaste frågorna är den om strejkrätten. En inskränkning av strejkrätten är inte något som Vänsterpartiet någonsin kommer att ställa sig bakom eller stödja.

Det här är en fråga där vi står helt i opposition till regeringens politik och förslag, men det innebär inte att Vänsterpartiet lovat att fälla regeringen på grund av den. Vi har hela tiden varit tydliga med att vår röda linje går vid marknadshyror och LAS.

Under dagen har SVT.se publicerat en artikel där man blandar ihop strejkrätten och LAS, och framställer det som att Vänsterpartiet svikit misstroendelöftet. Detta är alltså inte sant.

Läs mer misstroendelöftet och strejkrätten:

Ali Esbati (V) i Flamman, Därför kommer V inte att fälla regeringen över strejkrätten

Vänsterpartiet röstar gult med misstroendelöfte