Avgiftsfri cellprovtagning för kvinnor

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom avgiftsfri gynekologisk cellprovtagning inom ramen för det nationella screeningprogrammet för livmoderhalscancer. Satsningen innebär 141 miljoner kronor per år med start 2018. – Vi är väldigt glada över den här riktade satsningen. Det finns många kvinnor i Sverige som lever med små eller obefintliga ekonomiska marginaler och som därför inte går när de blir kallade till en undersökning. När cellprovet och…

Vänsterpartiet vill se fler bibliotek

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom en satsning på fler bibliotek och stärkt biblioteksverksamhet. Det innebär att 250 miljoner kronor läggs i den kommande budgeten med syftet att öka utbud och tillgänglighet till biblioteksverksamhet i hela landet. – Det här är en viktig jämlikhets- och demokratireform, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiske talesperson. Det fysiska biblioteket är en viktig mötesplats där människor med olika bakgrund och förutsättningar…

15 miljoner om året till ökat djurskydd

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen drivit igenom en satsning på bättre djurskyddskontroller. Reformen som är värd 15 miljoner per år träder i kraft den 1 januari 2018. –  Vänsterpartiet har lyssnat på veterinärerna och djurrättsrörelsen som länge larmat om vanvård av djur i animalieindustrin och på pälsfarmar. Nu skapar vi utökade möjligheter att anställa extra personal och säkerställa att djurskyddslagen verkligen efterlevs. Det är en stor seger för djuren,…

Jonas Sjöstedt pratar pensioner i höstpremiären av podden ”Hembakt med Jonas”

I nya avsnittet av podden ”Hembakt med Jonas” pratar Jonas Sjöstedt pensioner med Mahi Akter och Veronika Bäckman. De har startat nätverket ”Pensionsrättvisa” för att skapa opinion bland unga i den allt hetare frågan varför Sverige får fler fattiga pensionärer och vad vi kan göra åt det. –  Det var väldigt givande att träffa grundarna till ”Pensionsrättvisa” som särskilt pekar ut hur pensionssystemet ger unga gråa hår. 20- och…

Vänsterpartiet: ”Vi kräver amnesti för de ensamkommande”

Vänsterpartiet har begärt en aktuell debatt i riksdagen om situationen för ensamkommande flyktingbarn. Debatten hålls med bakgrund av utvisningarna till Afghanistan och den pågående flyktingdebatten. – Situationen är akut. Vi kräver en amnesti för de ensamkommande, säger Christina Höj Larsen, Vänsterpartiets migrationspolitiske talesperson. Följ debatten direkt klockan 10 i dag, eller i efterhand via riksdagens webb-tv. För mer information: Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64

Nu får ensamstående föräldrar mer – underhållsstödet höjs

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen drivit igenom en ny höjning av underhållsstödet med 150 kr för barn 11-14 år, och med 350 kr för barn 15-18 år. – Vänsterpartiet har kämpat igenom höjningar av underhållsstödet flera gånger och nu gör vi det igen. Den här reformen kommer att ha betydelse för väldigt många barn och ensamstående föräldrar, varav en majoritet är ensamstående mammor, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets…

Höjd skatt på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar

Nästa år höjs skatten på sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring. Förslaget har positiva effekter för jämlikheten. Sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring beskattas genom så kallad schablonbeskattning. Dessa sparformer har länge beskattats lågt jämfört med andra sparformer och därför kommer schablonbeskattningen av dessa att höjas nästa år. Detta är något Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen. Förslaget har positiva effekter för jämlikheten i och med att…

Rättvisemiljarder till de svikna delarna av Sverige

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom en tio-årig mångmiljardsatsning som kommer att beröra många bruksorter, glesbygdskommuner, stadsdelar och förorter runt om i Sverige, med start redan 2018. Satsningen är på totalt 22 miljarder kronor: 0,5 miljarder 2018, 1,5 miljarder 2019 och därefter 2,5 miljarder per år 2020 till och med 2027. – Vi är väldigt glada över dessa rättvisemiljarder. Det är hög tid att de delar…

Myndigheten för arbetsmiljökunskap blir verklighet 2018

En ny myndighet för arbetsmiljökunskap inrättas. Vänsterpartiet har i budgetförhandlingar med regeringen fått igenom medel till en ny myndighet för arbetsmiljökunskap som inrättas i sommar. Myndighetens uppgift kommer vara bland annat att samordna och sprida forskningsbaserad kunskap inom arbetsmiljöområdet samt följa upp och utvärdera arbetsmiljöpolitiken. – Arbetsmiljö är en så central fråga för allas våra arbetsliv. Hur den är och utformas avgör så mycket. Hur vi trivs, hur…

Jonas Sjöstedt presenterar Vänsterpartiets valplattform

På en pressträff idag presenterar Jonas Sjöstedt partistyrelsens förslag till valplattform inför valet 2018. Tid: kl. 10.30, idag torsdag 7 september Plats: Riksdagens presscenter Medtag presslegitimation. För mer information: Jessica Nordh, pressekreterare för Jonas Sjöstedt, 073-076 22 90 Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64