Vänsterpartiet vill se fler bibliotek

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom en satsning på fler bibliotek och stärkt biblioteksverksamhet. Det innebär att 250 miljoner kronor läggs i den kommande budgeten med syftet att öka utbud och tillgänglighet till biblioteksverksamhet i hela landet. – Det här är en viktig jämlikhets- och demokratireform, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiske talesperson. Det fysiska biblioteket är en viktig mötesplats där människor med olika bakgrund och förutsättningar…