Jonas Sjöstedts 1 maj-tal


Ett jämlikt Sverige behöver trygga och bra jobb, inte sänkta löner och höjda hyror. Det talade Jonas Sjöstedt talade om i sitt 1 maj-tal i ett soligt Malmö.

– Trygghet och frihet hänger ihop. Det är frihet på arbetsplatsen att kunna säga ifrån när chefen behandlar en dåligt. Idag är det många som inte kan göra det eftersom de vet att samma chef kan neka dem fler timmar eller nästa vikariat. Det är frihet att kunna styra och planera sitt liv. Att ha ett fast jobb och därmed kunna få ett hyreskontrakt eller ta lån. Goda och trygga villkor gör människor friare, sa Jonas Sjöstedt i sitt tal.

Jonas Sjöstedt satte också press på regeringen i fråga om avdragsrätt för medlemskap i facket. Vänsterpartiet kommer att driva förslaget i kommande budgetförhandlingar.

– Alla som vill ska har råd att vara med i facket. För den enskilda personen handlar det om att kunna kräva sin rätt. För många arbetsplatser innebär det fler trygga jobb och bättre arbetsvillkor. Varför ska arbetsgivarna ha ekonomiska fördelar när de går med i sina organisationer, men inte löntagarna? Reinfeldt hade en strategi för att försvaga löntagarna, vi har en för att stärka dem.

Efter andra partiers omsvängningar i migrationspolitiken var även asylrätten ett självklart tema.

– Vad någon väljer att göra när vinden vänder säger mycket om vem man är. De här förändringarna har gjort Vänsterpartiet ännu viktigare. I riksdagen är vi ensamma, men utanför riksdagens väggar har vi många vänner. Tillsammans står vi upp för asylrätten och vi står upp för att alla som bor i Sverige ska ha samma rättigheter. Vi slänger inte ut våra principer när en svår situation uppstår, det är precis då de behövs allra mest. Bra politik handlar om hitta lösningar, inte om att springa åt det håll alla andra för tillfället springer åt. I svåra lägen behöver man en kompass, inte en vindflöjel.

Se hela Jonas Sjöstedts tal
Läs Jonas Sjöstedts tal som text (pdf)