Jonas Sjöstedt talade på Vänsterdagarna


Jonas Sjöstedt talade idag inför över tusen vänsterpartister som samlats på Vänsterdagarna i Malmö. En stor del av talet handlade om hur Vänsterpartiet ska få med sig regeringen på de omfattande reformer Sverige behöver.

– Nu är vi färdiga med mandatperiodens första år. Symbolerna för den borgerliga regeringsperioden är på väg bort, nu är det dags att skapa det man ska minnas av de här fyra åren. Mina vänner, nu ska vi växla upp.

Ett budskap i talet var att det är Vänsterpartiet uppgift att komma med idéerna och ingjuta det nödvändiga självförtroendet i ett mer offensivt rödgrönt projekt.

– Om vi får med oss många andra kan vi tillsammans se till att regeringen överger den ängsliga ekonomiska politik om krona för krona som de ärvt av borgerligheten. Tillsammans kan vi skapa ett skattesystem som omfördelar. Vi kan trappa ned de orättvisa ränteavdragen och använda pengarna betydligt bättre. Det är rätt att låna till investeringar när räntan är noll och arbetslösheten hög.

– För att lyckas åstadkomma en genomgripande politisk förändring måste vi få samhällsdebatten att handla om arbetslösheten. Om bostadsbristen. Om personalbristen i äldreomsorgen. Om att det faktiskt finns resurser. En sådan förskjutning av samhällsdebatten förutsätter att arbetarrörelsen för fram förslag till lösningar. Det förutsätter att hela vårt parti är aktivt och att vi får andra med oss.


Läs hela talet (pdf)

3 kommentarer till “Jonas Sjöstedt talade på Vänsterdagarna”

 1. Bengt Håkansson

  Jonas tal handlar mycket om flyktingkatastrofen och om solidaritet med de människor som drivits på flykt. Det är bra, men samtidigt är det märkligt att han inte med ett ord nämner orsaken till att de drivits på flykt. Att flyktingströmmen beror på USA:s och västvärldens invasioner, stöd till separatister och islamisterna och de krig som detta orsakat nämner han inte. Kanske är det bäst så med tanke på att vi delvis bidragit till katastrofen genom att skicka JAS-plan för att förstöra Libyen och genom att kräva Assad-regimens avgång i Syrien. Oroligheterna började av allt att döma med genuina folkliga missnöjesyttringar, men dessa togs snart över av västvärldens lakejer och islamister stödda av fundamentalistiska arabstater. Vänsterpartiet stödde upproren mot dessa sekulära regimer, stater som visserligen demoniserades i västerländsk krigspropaganda, men som var förhållandevis bra att leva i och där minoriteter var trygga. Nu råder fullständigt kaos i Libyen, IS rycker fram i Syrien och Vänsterpartiet kräver fortfarande Assad-regimens avgång. Vad skulle det innebära om inte fullständig seger för IS? Och ännu fler flyktingar! Kräv istället en kraftfull FN-insats, med trupper från EU, Ryssland och andra länder för att tillsammans med den legitima regimen slå tillbaka den utlandsstödda IS-invasionen.

  • Kerstin Holmgren

   Jag håller med! Om man inte vågar eller vill prata om de verkliga orsakerna till katastrofen så blir det ju omöjligt att komma till rätta med problemet. Om inte vänstern börjar prata om orsakerna och vilka lösningar som skulle vara nödvändiga, ja då vänder sig folk till de som har de enkla svaren. Vänsterns oförmåga att tala klarspråk är extremhögerns bästa hjälp.

 2. Richard G.

  Jag håller med båda ovanstående helt och hållet!