• Hem
  • Jonas Sjöstedt ...
Nyheter

Jonas Sjöstedt sommartalar

Snart är det dags för Jonas Sjöstedts förstasommartal som Vänsterpartiets partiledare. Platsen är Gammlia i Umeå.Det blir även tal av vice ordförande Josefin Brink, Ung Vänsters ArijanKan och musikunderhållning.

Tid och plats:
Gammlia, Umeå
19 augusti 2012, kl. 12-16 (Jonas Sjöstedttalar kl 14.00)

Program
12:00 Familjedagen öppnas av representantför Gammlia och dagens värd Tamara Spiric kommunalråd (v) i Umeå.
12:15 Folkmusik med Sofia Lindgren och vänner.
12:50 Arijan Kan distriktsordförande Ung Vänstertalar.
13:00 Sånggruppen Målla underhåller.
13:30 Vänsterpartiets andre vice ordförandeJosefin Brink talar.
14:00 Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedtssommartal.
14:40 The Gravediggers and the Teacher spelar.
15:15 Jerry Ericsson duo spelar sommarjazz.
15:45 – 16:00 Familjedagen avslutas.

Pressträff
Efter talet ordnas en pressträff på Wallmarksgårdensom ligger i anslutning till Gammliaområdet. Jonas Sjöstedt, Josefin Brinkoch Tamara Spiric kommer att närvara.