• Hem
  • Jonas Sjöstedt ...
Nyheter

Jonas Sjöstedt om asylrätt och flyktingmottagande

Den svenska regeringen har beslutat att införa tillfälliga personkontroller vid gränsen. Jonas Sjöstedt, vad tycker Vänsterpartiet om det?

– För oss är det avgörande att försvara rätten att söka asyl för den som behöver skydd. Den som kommer till Sverige måste ha den möjligheten. Vi avvaktar därför vad detta innebär i praktiken och kommer mycket noga följa att detta på inget sätt – på kort eller lång sikt – innebär att asylrätten kränks. Det är viktigt att de som söker asyl får ett fungerande mottagande. Därför är det rätt att lyssna på Migrationsverket och andra myndigheter när de säger att personkontroller vid gränsen hjälper dem i deras arbete. Men om kontrollerna används för att begränsa möjligheten att söka asyl så kommer vi omedelbart att kritisera det. Vänsterpartiet är för en reglerad invandring och generös asylpolitik, den förutsätter att vi har ordnade och rättssäkra system för att ta emot flyktingar och för våra gränser.

Hur ser Vänsterpartiet på förslaget att införa identitetskontroller på färjorna till Sverige?
– Regeringens förslag om att det ska krävas id-handling på båtarna från Danmark och Tyskland är mycket allvarligt. Det innebär att människor på flykt, som antingen saknar id-handling eller som inte har en id-handling som rederiet godkänner, kommer nekas åka med färjan. Det stänger en väg för människor att åka till Sverige och söka asyl – något som vi inte kan acceptera.

– Asylrätten är under hot idag. Om människor utan id-handlingar hindras från att söka asyl så kränks asylrätten. Vi ser också att både moderaterna och kd lägger förslag som allvarligt hotar möjligheten att söka asyl eller kränker flyktingars rätt. För oss kommer det att bli avgörande att försvara asylrätten framöver, det tummar vi aldrig på, säger Jonas Sjöstedt.

Hur ska vi få asylmottagandet att fungera bättre i EU?
– EUs politik på området har upphört att fungera. Det är en huvudorsak till den situation vi befinner oss i. Vi vill att flyktingar som söker sig till EU ska behandlas humant och att deras rättigheter måste respekteras. Det brister idag. Vi kräver att EU tar ansvar för situationen och att alla EU-länder tar emot asylsökande. Idag är det främst Sverige, Tyskland och Österrike som gör stora insatser. Det skulle fungera bättre om fler länder tog ansvar. Idag följs inte ens redan tagna beslut om att omfördela asylsökande mellan länderna. För att få EU att agera vill vi att Sverige håller inne utbetalningen av medlemsavgiften tills unionen tar ansvar för sin egen politik. Flera partier vill nu ge sig på flyktingarna, vi vill istället sätta press på EU.

Stefan Löfven har föreslagit att Dublinkonventionen avskaffas och ersätts med en samordnad asylpolitik på EU-nivå där man ska söka asyl i hela EU, vad tycker Vänsterpartiet om det?
– Det vore bra om Dublinkonventionen avskaffades, den har vi kritiserat länge. Vi behöver också mer av gemensamt ansvar inom EU. Men Löfvens förslag är mycket långtgående, de skulle kunna innebära att vår nationella asylpolitik sätts ur spel och att flyktingar samlas i stora läger vid EUs gränser utan att komma vidare. Det är inte acceptabelt. Förslaget är inte heller förankrat i riksdagen.

Klarar Sverige det här?
– Ja. Även tidigare när Sverige har tagit emot många människor på flykt har vissa sagt att det varit omöjligt. Men de människor som kom då är nu en självklar del av vårt samhälle. Samtidigt som vi tog emot flyktingar byggde vi då upp en stark välfärd. Vår moderna historia visar att Sverige kan både värna rätten till asyl och ha en välfärd av världsklass. Vi vill göra det nu också. Sverige behöver investera i alla människor som bor här, både nya och gamla svenskar. Här finns ett vägval – passivitet eller att satsa långsiktigt. När Sverige nu växer vill vi göra lönsamma investeringar och en ordentlig utbyggnad av välfärden, säger Jonas Sjöstedt.