Jonas Sjöstedt om asylrätt och flyktingmottagande


Den svenska regeringen har beslutat att införa tillfälliga personkontroller vid gränsen. Jonas Sjöstedt, vad tycker Vänsterpartiet om det?

– För oss är det avgörande att försvara rätten att söka asyl för den som behöver skydd. Den som kommer till Sverige måste ha den möjligheten. Vi avvaktar därför vad detta innebär i praktiken och kommer mycket noga följa att detta på inget sätt – på kort eller lång sikt – innebär att asylrätten kränks. Det är viktigt att de som söker asyl får ett fungerande mottagande. Därför är det rätt att lyssna på Migrationsverket och andra myndigheter när de säger att personkontroller vid gränsen hjälper dem i deras arbete. Men om kontrollerna används för att begränsa möjligheten att söka asyl så kommer vi omedelbart att kritisera det. Vänsterpartiet är för en reglerad invandring och generös asylpolitik, den förutsätter att vi har ordnade och rättssäkra system för att ta emot flyktingar och för våra gränser.

Hur ser Vänsterpartiet på förslaget att införa identitetskontroller på färjorna till Sverige?
– Regeringens förslag om att det ska krävas id-handling på båtarna från Danmark och Tyskland är mycket allvarligt. Det innebär att människor på flykt, som antingen saknar id-handling eller som inte har en id-handling som rederiet godkänner, kommer nekas åka med färjan. Det stänger en väg för människor att åka till Sverige och söka asyl – något som vi inte kan acceptera.

– Asylrätten är under hot idag. Om människor utan id-handlingar hindras från att söka asyl så kränks asylrätten. Vi ser också att både moderaterna och kd lägger förslag som allvarligt hotar möjligheten att söka asyl eller kränker flyktingars rätt. För oss kommer det att bli avgörande att försvara asylrätten framöver, det tummar vi aldrig på, säger Jonas Sjöstedt.

Hur ska vi få asylmottagandet att fungera bättre i EU?
– EUs politik på området har upphört att fungera. Det är en huvudorsak till den situation vi befinner oss i. Vi vill att flyktingar som söker sig till EU ska behandlas humant och att deras rättigheter måste respekteras. Det brister idag. Vi kräver att EU tar ansvar för situationen och att alla EU-länder tar emot asylsökande. Idag är det främst Sverige, Tyskland och Österrike som gör stora insatser. Det skulle fungera bättre om fler länder tog ansvar. Idag följs inte ens redan tagna beslut om att omfördela asylsökande mellan länderna. För att få EU att agera vill vi att Sverige håller inne utbetalningen av medlemsavgiften tills unionen tar ansvar för sin egen politik. Flera partier vill nu ge sig på flyktingarna, vi vill istället sätta press på EU.

Stefan Löfven har föreslagit att Dublinkonventionen avskaffas och ersätts med en samordnad asylpolitik på EU-nivå där man ska söka asyl i hela EU, vad tycker Vänsterpartiet om det?
– Det vore bra om Dublinkonventionen avskaffades, den har vi kritiserat länge. Vi behöver också mer av gemensamt ansvar inom EU. Men Löfvens förslag är mycket långtgående, de skulle kunna innebära att vår nationella asylpolitik sätts ur spel och att flyktingar samlas i stora läger vid EUs gränser utan att komma vidare. Det är inte acceptabelt. Förslaget är inte heller förankrat i riksdagen.

Klarar Sverige det här?
– Ja. Även tidigare när Sverige har tagit emot många människor på flykt har vissa sagt att det varit omöjligt. Men de människor som kom då är nu en självklar del av vårt samhälle. Samtidigt som vi tog emot flyktingar byggde vi då upp en stark välfärd. Vår moderna historia visar att Sverige kan både värna rätten till asyl och ha en välfärd av världsklass. Vi vill göra det nu också. Sverige behöver investera i alla människor som bor här, både nya och gamla svenskar. Här finns ett vägval – passivitet eller att satsa långsiktigt. När Sverige nu växer vill vi göra lönsamma investeringar och en ordentlig utbyggnad av välfärden, säger Jonas Sjöstedt.

9 kommentarer till “Jonas Sjöstedt om asylrätt och flyktingmottagande”

 1. Eva

  Jag funderar över upprättandet av hot spots i Europa. Platser i Grekland och Italien där människor på flykt skulle söka asyl i EU och sedan kunna fördelas efter en fördelningsnyckel till länderna i EU, men inte kunna välja land själva. Helt ok, tänker jag, EU skulle kunna ta emot hela Syriens befolkning utan större problem ( EU 507 milj invånare / Syrien 23 miljoner), det skulle innebära en ökning med 4,5%.

  Men varför ska VI TVINGA MÄNNISKORNA, FAMILJERNA, BARNEN UT PÅ HAVET I SMÅ GUMMIBÅTAR? Det är ju vårt fel att de drunknar!

  Varför inte etablera hot spots i Turkiet och Libanon, kolla av asylrätten där och sedan låta människorna lägga pengarna de idag ger smugglarna (1000 USD? per person) på en vettig transport, flyg eller tåg eller riktiga passagerarfärjor.
  Jonas- ta gärna upp det här också!

 2. Bengt-Åke

  Kommer det att flyta iland, döda drunknande barn, nu på stränderna längs Skånes kust?

 3. Jisses för censuren

  Om människor som flyr för sina liv blir av med möjligheten att ta sej från Danmark till Malmö, kommer de då att försöka med båtar som i Grekland och då ökar ju sannolikheten att vi får se dessa tragiska bilder av barn på Skånes kuster!

 4. Joacim

  Jisses för censuren – hur definieras att fly för sitt liv? Människor tar stora risker och har alltid gjort, om belöningen är god, som från Turkiet och möjligen från Danmark. Som svenskar på väg till Amerika förr, det var en nog så farlig resa. Anledningen till dessa drunkningsolyckor är minst lika mycket enskilda EU-länders fel som någon annans genom att säga att om de tar sig hit så får de asyl men tills dess hjälper vi ingen. Man ska givetvis ha rätt att söka asyl men om vi ska vara med i EU måste vi agera som en enhet. Hela systemet med fri rörlighet bygger på att EU har kontroll över sin yttre gräns. Om andra länder gladeligen slussar igenom flyktingar till Sverige och Sverige har ett långt mer generöst system än övriga håller det inte helt enkelt. Danmark är ansvarigt för de som befinner sig i Danmark, om Sverige avvisar någon vid gränsen är denne fortsatt Danmarks ansvar och så vidare ner genom Europa.

 5. svein Blikfeldt

  Tråkigt att se att asylrätten hotas på detta sätt. Men när de inte kommer med färjan över borde de få söka asyl i Danmark.

  Jag som bor i ett invandrartät området ser ju att detta bidrar till att familjer splitras i onödan. Många kanske har delar av sin familj här. Tillfälliga id handlingar borde kunna utfärdas av svenska ambassaden i Danmark så att de kommer med. Annars är asylrätten avskaffad. Att rederier ska veta hur många som är med är en sak. Om någon nekas åka bör de få anvisningar om hur de kan få någon form av ett id som funkar. Det bör svenska ambassaden ordna.

 6. Sven

  Hur kan kravet på id på färjorna hota asylrätten? Anser Vänsterpartiet att Tyskland och Danmark inte är säkra länder? F.ö. så borde det ha krävts redan tidigare eftersom rederierna är skyldiga att ha uppgift om namn, ålder, kön och nationalitet på alla som finns ombord. Detta är för att man ska veta vilka som finns ombord om det händer en olycka.

 7. Monica

  Många som bor i Sverige nu upplever sig inte som en självklar del av Sverige. Varken bland de som är födda här eller som har invandrat. Integrationen fungerar inte särskilt bra. I den klassiska förorten finns det exempel på människor som säger att det här är inte Sverige (källa ; Svt) och vill inte bli en del av Sverige. Det finns en hel del som inte heller känner igen sig i det land de är födda i. Så jag tycker nog att Du inte ska skriva att saker och ting är självklara. Det finns en stor osäkerhet bland många människor, enligt mig. Att då gång på gång skriva om ett väldfärdssamhälle i världsklass är ju ett hån mot den som är utförsäkrad och sjuk. som har betalat skatt i hela sitt liv och som nu tvingas ta ett lån för att överleva något år till. Det finns aldrig några självklarheter, enligt mig.

 8. Monica

  Tack Vänstern för det mänskliga perspektivet i flyktingfrågan. Var för några veckor sedan deltagare i en manifestation mot rasism med anledning av bränderna av flyktingförläggningar. Där gick vi sida vid sida med de som flytt för sina liv från terror och krig. Själv gick jag bredvid en ung pojke, kanske 14-15 år. Han berättade för mig om sina drömmar om att åter få träffa sina föräldrar som han tvingats lämna i Syrien. I manifestationståget gick också personer som hade med sig sina hundar och jag såg att pojken vid min sida såg så oändligt sorgsen ut, varför jag frågade honom om han gillade hundar. Jag har en liten hund hemma i Syrien och den är min allra bästa vän svarade han och jag såg en tår i hans ögonvrå då han snabbt tittade bort. Han hade ännu inte fått besked om vad som skall hända med honom och han sa sig vara rädd för bränderna när han skall lägga sig på kvällen för att sova. Detta mina vänner är vad det handlar om, tragiska svåra människoöden om människor på flykt. Fler manifestationer hoppas jag på framöver. Värna asylrätten är en självklarhet!

 9. Ava mass

  Bra att V har äntligen gett konkreta besked om att bekämpa IS, nämligen hjälpa kurderna mot IS samt trycka på Turkiet att stoppa bombardera kurderna och köpa olja från IS.