• Hem
  • Jonas Sjöstedt ...
Internt

Jonas Sjöstedt besökte Hammarkullens festival

70 000 besökare och en partiledare: Vänsterpartiets. Så brukar Hammarkullekarnevalen se ut. Så också i år. Vänsterpartiet är det parti som i särklass är bäst på att ta sin partiledare till Hammarkullen.

I år var det premiär för Jonas Sjöstedt att närvara på karnevalen i egenskap av partiledare. Han var här för att  dela ut Angeredspriset till ABC: Arabiska Bokstavs Center.

Det här är Vänsterpartiet Angereds motivering:
”Arabiska Bokstavs Center i Hjällbo, ABC, bildades på 90 talet. Föreningen har drivit olika folkbildningsverksamheter i Hjällbo, Hammarkullen och Lövgärdet. ABC har bedrivit studiecirklar för invandrare, läxhjälp för nyanlända barn och ungdomar samt folkhälsoprogram för invandrarkvinnor. I samarbete med olika folkhögskolor i Göteborg har ABC har drivit allmänkurser.
Arabiska Bokstavs Center har i samarbete med många föreningar, som Folkhögskolan Orienten, ansökt hos Folkbildningsrådet att bli en självständig Folkhögskola i Göteborg

Vi i Vänsterpartiet Angered vill premiera ABC för deras arbete som en av de viktiga aktörerna att driva folkbildningsarbetet i Angered. ABC har ett brett samarbete med många etniska och mångkulturella föreningar i Göteborg. Därför tilldelar vi ABC i Hjällbo Angeredspriset 2013.

Vänsterpartiet Angered hoppas att ABC blir en ny Folkhögskola i Göteborg. Lycka till!”

Bildtext: Jonas Sjöstedt och Amir Sadayo, föreståndare ABC.
Allmänna festivalbilder.

Text och foto: Föran Fagerlund