• Hem
  • Jobben och välf...
Nyheter

Jobben och välfärden går först i vänsterbudgeten

Minskade grupper i förskolan. Förstärkning av hälso- och sjukvården. Och en rejäl satsning på mer personal i äldreomsorgen. Välfärden står i fokus när Vänsterpartiet lägger sitt budgetförslag.

– Sverige står inför ett vägval. Efter två mandatperioder med skattesänkningar måste välfärden tryggas för att vi ska få ett värdigt samhälle, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson.

Vänsterpartiet har valt att lägga 40 miljarder till kommunerna under tre år för att bryta den negativa utvecklingen och skapa välfärd och jobb. Regeringens skattesänkningar är 27 gånger så stora som deras sammanlagda satsningar på välfärden i kommunsektorn.

– De kraftiga resursförstärkningarna till välfärden innebär samtidigt en kamp mot arbetslösheten. Vi gör stora investeringar i bostadsbyggande, infrastruktur, klimatomställning och utbildning, och vi gör tydliga förstärkningar i de gemensamma trygghetssystemen..

Vänsterpartiet räknar med att satsningarna på välfärd och infrastruktur redan nästa år ger nästan 30 000 jobb.

– Vi finansierar våra satsningar fullt ut genom att avvisa ett antal av regeringens skattesänkningar. Det är dags för en ny färdriktning och en ekonomisk politik för bättre välfärd, säger Ulla Andersson.

Här kan du läsa hela Vänsterpartiets budget.