• Hem
  • Jens Holm: Slut...
Pressmeddelanden

Jens Holm: Sluta jaga fildelare

Vänsterpartiet röstar idag nej till den förändring i lagen om elektronisk kommunikation som gör det lättare att få ut abonnemangsuppgifter från personer som misstänkts begå brott på nätet.

­­– Det är oacceptabelt att man nu vill ändra så att det ska vara lättare att lämna ut våra personuppgifter. Alla vi som kommunicerar på nätet borde kunna känna oss lika trygga som när vi skriver vanliga brev eller pratar i telefon. Med datalagringsdirektivet och nu med dessa ändringar undermineras verkligen den tryggheten, säger Jens Holm, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Enligt regeringens förslag ska det räcka med misstanke om ”bötesbrott” för att begära ut abonnemangsuppgifter. Fildelning är ett exempel på ett brott som kan leda till böter.

­– Det är viktigt att bekämpa brottslighet även på internet, men polis och rättsväsende borde lägga krutet på de grova brotten som exempelvis trafficking och narkotika. Att nu öppna spjällen helt och hållet och börja jaga en hel generation av fildelare är inte okej, säger Jens Holm.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet avvisar regeringens förslag i en gemensam reservation.

Debatten i riksdagen startar efter voteringen kl 12.00