• Hem
  • Jämställdhet br...
Nyheter

Jämställdhet bra för ekonomin

Vänsterpartiet presenterar idag sitt alternativ till regeringens vårbudget. En ekonomisk politik för jobb och investeringar med särskilt fokus på kvinnors arbetsmarknad.

– Vi vill att kvinnor ska ha samma möjligheter som män att arbeta. Vi har en rad förslag för att göra det möjligt. De tre viktigaste är satsningar på äldreomsorgen, satsningar på barnomsorgen och en jämställd föräldraförsäkring. Det ska inte vara en ekonomisk förlust att vara kvinna, säger Ulla Andersson ekonomisk-politisk talesperson Vänsterpartiet.

Om kvinnor förvärvsarbetade i samma utsträckning som män skulle sysselsättningen bland kvinnor öka med 250 000 heltidstjänster. Det skulle även ha stor betydelse för samhällsekonomin och stärka de offentliga finanserna med omkring 15 miljarder kronor.

– I vår feministiska vårbudgetmotion föreslår vi en stor satsning på mer personal och utbildning inom äldreomsorgen. Vi vet att de flesta anhörigvårdare är kvinnor. Därför är satsningar på äldreomsorgen särskilt betydelsefulla för att öka kvinnor möjligheter att arbeta. Totalt föreslår vi fyra miljarder kronor till äldreomsorgen redan nästa år, säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiet vill också att en jämställdhetskommission ska tillsättas. Syftet är att öka kvinnors sysselsättningsgrad och ge kvinnor samma tillträde till arbetsmarknaden som män.

– Sedan regeringen Reinfeldt tillträdde har arbetslösheten ökat med över 92 000 människor. Långtidsarbetslösheten har ökat med drygt 100 procent. Efter sex och ett halvt år med en borgerlig regering kan vi konstatera att den ensidiga skattesänkarpolitiken misslyckats. Sverige har idag den högsta arbetslösheten i Norden, säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiet föreslår också en ungdomgaranti som finansieras med en ny skatt på finansiella transaktioner.

– Vänsterpartiet vill att alla unga arbetslösa ska garanteras jobb eller utbildning inom 90 dagar. Det finansierar vi genom att införa en skatt på finansiell spekulation. Vår bedömning är att en sådan skatt skulle dra in omkring sju miljarder kronor per år till statskassan. Samtidigt bidrar den till att minska riskerna i ekonomin, säger Ulla Andersson.

Ladda hem budgeten:

Ladda hem underlagen:

Kontakt:
Ulla Andersson 070-237 99 91
Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64